طب النبی 51 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیائی

·         ص514 تا ص 520

·         پیسی (بَرَص)

o        با بِهَق (لکه سفید) و جَرَب متفاوت

o        علل :

§         مادرزادی و ژنتیکی

§         علل عارضی بد خوری

§         علل مادرزادی : برخی حرام :

1.       در زمان حیض زن دخول کند -> اگر فرزندی حاصل شود : دشمن اهل بیت، امکان بیماری جُزام، پیسی برای بچه

§         برخی مکروه :

1.      شکم سیر باشد و مجدد غذا روی سیری بخورد :

§         حافظه ضعیف

§         پیسی

§         شبه زگیل ها (اِستِنگ تک ها) روی گردن

2.      آب راکد در ظرف به نور مستقیم خورشید گرم شود

§         اگر وضو، غَسل بگیرد یا بخورد ...

§         عایشه قمقمه ای داشت که نور مستقیم به آن می خورد. پیغمبر فرمود این آب را استفاده نکن.

§         نور غیر مستقیم دلیلی نداریم.

§         آب غیر قلیل دلیلی نداریم.

3.      روز چهارشنبه و یا جمعه از نوره (=پاک تن=واجبی) استفاده کند.

4.      روز چهارشنبه و روز شنبه حجامت کردن

§         بیاض -> قسم دیگری از پیسی

5.      با گِل پخته، آجر پخته، سفال، آجر سفالی :

§         لیف کیسه و سنگ پا بکشد -> پیسی

6.      کسی که جنب شده، همه اقسام جنب (مرد باشد یا زن، بیداری،  خواب، بدون یا با دخول و ...) اگر :

§         استنشاق نکند با آب سالم -> بینی

§         مزمزه نکند با آب سالم -> دهان

§         دست ها را نشوید -> تا نصف ساعد

و چیزی بخورد یا بیاشامد...

§         افضل -> بهار است پس از انجام عسل چیزی بخورد یا بیاشامد

§         افضل تر -> قبل غسل جنابت وضو بگیرد

§         مات شدن پوست = قسم خاصی از پیسی

§         بیاض، وَزَح .... -> اقسام پیسی

·         7. جِرجیر (رَشاد) یا همان شاهی بخورد در شب

o        کاسنی = سبزی شیعه

o        شاهی = سبزی بنی امیه

o        خُرفة = بَقلَة الزهرا

o        *** فوائد کاسنی : ضد سِح، بدن را گرم، تقویت اسپرم سازی مردان و تخمک سازی زنان.

o        هندباء = برگ کاسنی

o        *** عرق طبیعی کاسنی -> روزی نصف استکان

o        تخم مرغ + پیاز + روغن زیتون -> بچه پسر ها را زیاد

o        *** زن بعد حاملگی خربزه بخورد -> فرزند اگر دختر باشد سینه های بزرگ جذاب...

·         8. کسی که مظلوم واقع شده، دعای مظلوم + با وضو + نماز 2 رکعت + حمد الهی + صلوات و سپس ذکر مخصوص آن ...

·         9. کسی که اول و نیمه و آخر ماه قمری با زنش سلام علیک خصوصی کند :

o        هم زنش -> جزام، برص و هم بچه حاصل در امان نیستند ...

·         10. زن و شوهر به فَرج در هنگام دخول نگاه کند...

o        نگاه هنگام برکت ریختن = کوری مادرزاد، برص

·         11. کسی که شراب خرما بخورد (نبیذ) و با آن شیر بخورد

o        نقرس و برص

·         نقرس : بیماری MSU : بیماری متابولیکی است که اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل رسوب می کند

·         درمان نقرس: پوست سیب، جوشانده برگ یاس بنفش

o        شیمیایی : وُلتارین

·         در مورد برص : 1 مورد حرام، 11 مورد مکروه و 3 مورد پیشگیری ذکر شد.

·         -> باتری ضبط تمام شد و ضبط کننده 3 مورد پیشگیری را از دست داده.

عوامل پیشگیری :

·         خوردن نمک قبل و بعد غذا

·         ... موارد دیگر در کتاب بررسی شود...

 

برص ،عوامل دیگر : (جلسه 52 دقیقه 58)

·         دعای مظلوم

·         ماهی و شیر زیاد بخورد در یک وعده

·         خیلی گرسنه است، ناگهان زیاد ترشی بخورد