طب النبی 50 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیائی

·         کریستال = هروئین فشرده -> بدن خشک خشک -> زودتر آدم را می کشد.

·         ج1 ص509 تا ص511

·         آکِله -> بیماری حساسیت پوستی ->خارش

o        علل : امور 5گانه -> ذکر شد.

·         ملاج بچه محکم شود :

o        برگ درخت مورٛد + تخم مرغ به ملاج بچه می زنند در روز ششم ، در روز هفتم بچه برود حمام.

·         امّ فض -> امام جواد را مسموم کرد -> امام نفرین کرد : خدا تو را به دردی دوا کند که درمانی نباشد -> آکله در فَرٛج گرفت -> مرد

·         خارش در ناحیه تناسلی : گاهی به خاطر بیماری گال (گَری = جَرَب)

o        یک بیماری انگلی . انگل = موجود زنده موذی

o        دکتر فرهاد همت خواه کتاب دائرة المعارف پزشکی خانواده ص223

·         درمان خارش :

o         شیمیایی :

§         بَنزیل بِنزوات -> ضد شپش و ضد گال

§         داروی کِروتامیتون -> ضد گال

§         کالامیندی -> ضد خارش

§         لیندان -> ضد گال

o        گیاهی :

§         عصاره گیاه خر زهره -> مفید، بر روی پوست مالیده شود...

·         همیشه نفرین مظلوم می گیرد

o        حکومت ظالم هم استمرار ندارد

·         کسی که طغیان کرد به کبر و گناه -> تنها راه درمان به جراحی = نفرین

o        اللهم العن الکفار و ...

·         سویا : باید در آب جوش آمده 50 درجه به بالا به مدت 15 دقیق بجوشد تا دو سم آن خارج شود.

o        سم های سویا -> خارش شدید پوستی

·         هوای گرد و خاکی -> روز در میان دوش آب ولرم بگیرد.

·         ذکر درمانی، دعا درمانی، قرآن درمانی، روزه درمانی -> درمان های غیر مادی، درمان با جسم لطیف

·         وقت نزول باران، سحر ها، وقتی دل آدم شکسته و مظلوم واقع شدی، وقت های نماز => وقت های مستجاب شدن دعا

·         طب مکمل : وقتی طب جدید اثر نکرد یا اثرات تخریبی آن زیاد بود

·         علوم غریبه ->

o        علم مَنتَر، کتاب طب الائمه شوَّر -> بخش علوم غریبه

o        بحار علامه مجلسی ج91 -> بخشی از اسرار آل نبی

o        شفاء الربانی فی الطب الروحانی -> محسن عقیل

·         درمان به گونه ای می شود که بیماری بر نگردد -> شفاء

·         اوره، چربی، فشار، دیابت و ... -> همه بیماری های برگشت پذیرند.

o        کنترل بیماری -> علاج

·         علوم غریبه دیگر :

o        علم جَفٛر، علم دوایر، علم رَمٛل، علم حِرٛز، علم عَوٛذات، علم هَیاکِل، علم سِحر (خوب استفاده شود)، علم حروف، طلسم ها.

·         امام صادق : کسی که تفسیر حروف الفبا را نداند عالم نیست.

·         علم های جدید -> ژن درمانی، سلول درمانی، پرتو درمانی، داروهای هوشمند، نور درمانی

o        یرقان A -> درمان با تابش شدید فرابنفش

o        تابش فرابنفش در بینی برای آبریزش

o        درمان آبریزش -> بخور سپنج

o        آویشن شیرازی در آب جوش بجوشد -> آب ولرمش استنشاق -> کمی هم قرقره -: کمی هم بخوریم => درمان سرماخوردگی، آبریزش قطع، گرفتگی سینوس قطع.