طب النبی 46 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیائی

·         فَتق : شکافته شدن پوست زیرین داخلی شکم

o        فتق شکمی

o        جانبی

o        نافی

o        زیرشکمی (هر دو طرف یا یک طرف)

·         علل :

o        کم تحرکی

o        کشش زیاد

o        با شکم پر سلام علیک خصوصی کردن

§         فتق، فلجی، لمسی، بادگرفتگی، اسپاسم...

o        کسی که نوره (=واجبی، پاک تن. از آهک و... است) به کار برده، چهارزانو بنشیند همینطوری، زمان طولانی -> اشتباه

§         پوست را تخریب، سستی پوست داخلی، ناخن ها ساییده

·         کتاب گفتگوی مستقیم اعضای بدن با شما -> ترجمه جهانشاه سرسختی

o        باید دانست این کتاب مقاله های پژوهشگران بزرگ سراسر جهان است

o        در ماهنامه Selection

·         کبد : بزرگترین غده داخلی زیر آخرین دنده راست

o        = جگر سیاه Hepa

o        500 کار

o        وزن 1.5 کیلوگرم

o        کبد چرب : یکی از بیماریهای قرن 21

·         علل رسوب چربی در کبد :

1.      دیابت نوع 2 : باید کنترل شود

2.      کم تحرکی -> باید روزی نیم ساعت پیاده روی و نرمش داشت...

3.      مصرف غذاهای چرب -> خامه، سرشیر، سرخ کردنی ها...

a.      حذف شدن. بهترین جایگزین : روغن زیتون طبیعی -> هر 24ساعت 1قاشق

o        اگر بیماری چربی خاصی ندارد -> پیه که با خودِ گوشت است مصرف شود...

·         گوشت قرمز بدون پیه -> سرطان زا -> سرطان کولون دستگاه گوارش

·         *** کسی که آب را با یک نقس بخورد -> درد های کبدی (کباد)

o        پیامبر : آب را بمکید (از زیر زبان رد شود) -> با سه نفس

o        مانند شتر یا کبوتر آب نخورید

·         الکی آدم خود را در توالت الاف کند -> کباد

o        بواسیر، حافظه ضعیف، درد کمر و زانو، درد کبد

o        حرارت (گازهای متصاعد) به سر می زند ...

o        روش صحیح : مدت زمان نشستن کم باشد و برخواستن به راحتی

o        صحیح : با پای چپ وارد شویم، سنگینی بر پای چپ

·         کتاب سموم میکروبی -> دکتر صبور اردوبادی

·         کپک، انتی بیوتیک بیجا، قرص ضد سرماخوردگی -> ضرر کبد -> کبد حالت خشک می گیرد...

·         کیک خامه ای، رولت، زولبیا، خامه، سرشیر -> کبد چرب می آورد...

·         ماء الاصفر :

o        = زردآب

§         خون خواری کردن : خون دماغ، کباب بیرون، خون تخم مرغ، زخم دست، ...

1.      بد بویی تند دهان می آورد

§         در شب آب را ایستاده و یک نفس خوردن

§         بعد حمام آب زیاد خوردن

§         ایستاده شلوار پوشیدن :

1.      درد کمری، ترس کاذب، زردآب

2.      وقتی شلوار می پوشید یا روی زمین یا صندلی...