طب النبی 45 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیائی

·         سه پرز = طَحال : زیر دنده چپ = قبرستان سلولهای مرده بدن

·         کبد -> زیر دنده راست بالای دیافراگم

·         خراب شدن طحال :

1.      خوردن تخم مرغ به تنهایی زیاد -> انواع گازها در آن قسمت...

2.      خوردن آبهای راکد، سرباز یا گرم شده با نور خورشید

a.      آب های راکدی که نور مستقیم خورشید خورده -> چه بخوریم چه بیاشامیم چه وضو بگیریم -> برص

·         طحال طبیعی : 150 گرم وزن، 12 سانتیمتر طول، 7 سانتی متر عرض، 3 سانتی متر ضخامت

·         عملکرد به چهار دسته تقسیم:

1.      تصفیه عناصر ناخواسته از خون : از طریق بیگانه خواری در طنابهای طحالی

2.      یک عضو ثانویه اصلی در دستگاه ایمنی بدن می باشد

3.      منبع سلولهای لنفورتیکولر و گاهی سلولهای خون ساز است

4.      یک منبع نگه داری کننده و حوضچه ذخیره

·         در انسان طحال طبیعی تنها 30 تا 40 میلی لیتر گلبول گویچه خون را در خود جای می دهد ولی در اسپلنومِگالی (بزرگی طحال) افزایش چشمگیری را نشان می دهد.

·         طحال طبیعی -> 30 تا 40 درصد کل پلاکت های بدن را ذخیره

o        در بزرگی طحال این ذخیره پلاکتی ممکن است شدیدا افزایش یابد و به 80 تا 90% کل تودپلاکتی بالغ شود

o        طحال دچار بزرگ شدگی ممکن است به حدی گلبول های سفید را در خود محبوس کند که منجر به کلوپنی شود...

o        طحال محل اصلی ذخیره آهن در بدن (گلبول قرمز) و محصولات ماکرومولکولی، متابولیسم غیر طبیعی است...

·         بیماری های طحال :

1.      هیپرپلازی واکنشی طحال

2.      بزرگی اختقانی (گُر گرفتگی)  طحال

3.      انفارکت های طحالی

4.      نئوپلاسم ها

5.      ضایعات اولیه

6.      ضایعات ثانویه

7.      پارگی طحال

8.      بزرگی طحال

9.      پرکاری طحال

10.  ناهنجاری های مادرزادی

11.  اِسپِلینت حاد غیر اختصاصی

·         کتاب -> پایه آسیب شناسی بیماری ها پروفسور استانلی رابینز، مِزی کوتران و ینی کومار،  ص1939 تا ص1956 ج 2

·         در بعضی موارد طحال را جراحی کرده در می آورند :

o        سرطان طحال

o        بیماران هموفیلی

·         هموفیلی

o         بیماران انعقادی -> میزان پلاکت خون بیماران هموفیلی بین 30 تا 40 هزار نباشد و کمتر باشد...

o        طحال با جراحی کارِنت خارج -> چون کمبود شدید پلاکت خون دارند.

o        پیشگیری -> آب جوشیده ولرم

o        درمان -> ساکت شدن درد -> هر روز بُخور سیاه دانه (حبة السودا). منبع : کتاب اسرار گیاهان دارویی ، احمد حاجی شریفی -> آخر ص 659

o        اولین علامت -> درد زیر دنده چپ -> خون بند نمی آید...

·         آزمایشگاه کاوِندیش -> مجهز ترین آزمایشگاه ژنتیکی دنیا :

o        وراثت منحصر به فرد است

o        خصوصیات والدین را مخلوط نمی کند. به همان صورت است و مخلوط نمی کند.

o        DNA : طول=2سانتی متر

o        در 1989 : اولین محصول کشاورزی اصلاح ژنتیکی تولید شد

o        در 1998 : حیوان تغییر ژنتیکی یافته ...