طب النبی 42 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیائی

·         طب الرسول المصطفی، شیخ عباس تبریزیان ج1 ص499

·         ضعف عمومی بدن و لاغری آن (هِزالی)

1.      خوردن میته -> مرگ ناگهانی زودرس

2.      خوردن مسکرات -> شراب ها .... شراب انگور. عوارض :

a.      پارکینسون : عدم تعادل حرکت

b.     شراب : نورانیت را از بین می برد.

                                                                          i.      عکاسی کاردیان : عکس برداری از هاله نوری انسانی

3.      خاک خوری -> بیماری ضعف بدن می آورد

a.      کتاب اعجاز خوراکی ها، اسرار خوراکی ها (یکی از این دو) از غیاث الدین جزایری، مطرح می کند تربت امام حسین و اینکه 1000 سال خاکخوری داریم ... -> بی خود و اشتباه است... -> به قصد استشفا باشد نه به قصد خاک خوری

o        پیامبر : کتاب مواعظ العدویه ص320 باب السابع :

§         غذای داغ خوردن -> 7 بیماری، جلسه 40 ذکر شد...

·         یک سوم هضم غذا در دهان، یک سوم معده و یک سوم کبد

·         کم شدن دید :

o        نزدیکی به تلوزیون و یا مانیتور

o        مطالعه در نور کم

o        مطالعه فقط در نور مهتابی

o        زدن دست نشسته به چشم

·         چهره زرد : سوء تغذیه شدید ، غذای داغ خوردن