طب النبی 41 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیائی

 

·         الزُکام : سرماخوردگی همراه با آبریزش بینی

o        تابستانی -> معلول حرارت زیاد

§         پیشگیری :

§          خیار هر روز

§         در نور خورشید نباشد.

o        زمستانی -> معلول برودت -> غذای گرم بخورد.

§         پیشگیری :

§         شهد عسل

§         سه لقمه، بخصوص صبحانه شیرعسل رقیق شده

·         شهد عسل = ملکه زنبور مصرف می کند -> گران

·         امام رضا فرمود : عسل خالص -> حلق را نسوزاند

o        امروزی ها : خاک نگیرد

·         عسل رقیق : خاصیت میکروب کشی : 2 برابر !
دکتر البرزی : رییس میکروب کشی ایران

o        در ایران اپیدمی بیماری قارچی نداریم ولی هنوز بیماری قارچی سیستمیک در ایران شناخته نشده...

o        افراد سرطانی و افرادی که عضو پیوندی دریافت کرده اند و کسانی که داروهای کورتون دار مصرف کرده اند ، کسانی که سرطان خون دارند، کسانی که ضعف سیستم ایمنی دارند -> از همه بیشتر در معرض بیماری های قارچی هستند...

§         عوارض کورتون : لجن صفراوی، پوکی استخوان

·         حوزه های علمیه  در شاخه های مختلف علوم انجمن علمی دارند...

o        حوزه علمیه قم -> 12 انجمن علمی با 12000 عضو

o        انجمن علمی اقتصاد -> 50 عضو فعال

·         عدالت : علم مطابق حکم

o        حکم خدا پیامبر ائمه نواب عام امام زمان، حاکم شرع

·         شیر کوهی (شیر دندان سفید) : 36 برابر قویتر از انسان بالغ گاز میگیرد

o        140kg در گاز گرفتن خود بر طعمه وارد می کند.

§         4 دندان نیش، هر کدام به طول 5cm است -> شیر دندان سفید

§         30 دندان

§         توان فشار دندان بالا -> به تنهایی به صیدش حمله می کند...

·         گرگ :

o        42 دندان

o        فشار فکی اش کم -> گله ای حمله به صید می کنند ...

·         کروکدیل یا تمساح های بزرگ رودخانه برزیل : 300kg فشار با گاز گرفتن بر طعمه وارد.

·         بعضی ها از نظر روانی هار می شوند ، به تبع هوای نفس

o        حالت خود محوری، طغیان در عمل، تهمت زدن، غیبت، مسخره کردن دیگران...

o        فشار روانی این افراد روی بقیه بیشتر از نیروهای حیوانهای ذکر شده !

o        قِلِق : ترس از خدا یادش رفته -> ضریب دانایی کاهش پیدا کرده

·         حضرت علی : ترس از خدا -> دانشی کسب می کنی که در آن جهل راهی ندارد، دعای شما کوهها را جابجا می کند ...

·         ترس واقعی از خدا -> کلید هر حکمت

·         سر خورده است به جدول، خونریزی مغزی :

o        MRI بگیرد، ببینیم :

1.      لخته های خون تا کجاست -> بعداً عوارض نداشته باشد.

عفونت نفوذ نکند.