عامل اصلي ايجاد سنگ صفرا در افراد: .1- كم نوشيدن آب اشاميدني سالم حداقل در 24 ساعت بايد 4 ليوان باشد .2- افراد آب جوش ولرم يا نمي خورند و يا بسيار كم ميخورند.3- كساني كه زياد عرق ميكنند.4- مصرف چيز هاييي كه سبب ايجاد سنگ صفرا مي شود مثل خانم هايي كه قر ص هاي ضد بارداري مصرف ميكنند . درمان سنگ صفرا :1- جوشاندن هسته خرما 20 الي 30 هسته خرما رادر قوري ريخته و 2 تا 3 استكان آب روي آن بريزيد و بگذاريد 20دقيقه اي بجوشد و يك استكان جوشانده هسته خرما بنوشيد .2- تمبر هندي بي نمك :5 الي 7 خوشه آن را در يك ليوان آب ريخته چند دقيقه صبر كنيد و هسته را جدا كنيد و بعد ان را ميل كنيد .اين نوشيدني قوي ترين دارو در رقيق كردن مايع صفراوي است چون اول صفرا غلظت پيدا ميكند سپس مبتلا به لجن صفراوي ميشود و بعد از آن مبتلا به سنگ صفرا مي شود .سه نوع سنگ صفرا داريم : 80 در صد آنها از نوع كلسترول هستند . 15 درصد آنها پيگ مانتهاي هستند . 5 درصد پيگ مانته اي سياه هستند . در پيگ مانتهاي قهوه اي اگركافئين زياد مصرف شود همينطور چاي پر رنگ يا مانده و يا چاي اسانس دار يا عطري ف شكلات ، كاكائو ،نسكافه زياد مصرف شود و همينطور مصرف زياد قرص هاي ضد بارداري باعث ايجاد سنگ هاي پيگ مانته اي قهوه اي مي شود . سنگ هاي پيگ مانته اي سياه: اگر كسي عفونت ادرار و يا عفونت دستگاه تناسلي داشته باشد و آن را درمان نكند سنگ هاي پيگ مانته اي سياه در صفراي او ايجاد خواهد شد . در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/safra.flv