مو را هيچ وقت نبايد در جهت خلاف شانه كنيد در حمام مو را برس وشانه نكنيد . اگر مي خواهيد موهايتان را بلند نگه داريد حتما بهداشت مو را رعايت كنيد براي آسيب نزدن به پوست و مو بايد نكاتي را رعايت كنيد : اگر در حمام مو را شانه كنيد و يا با ناخن پوست سر را چنگ بزنيد احتمال عفونت هاي باكتريايي و قارچي پوست و مو زياد مي شود و هم چنين باعث ريزش مو مي شود . اگر غير از زمان استحمام و از بورس و شانه نوك تيزاستفاده كنيد باعث ايجاد مو خوره در موهايتان مي شود . در صورت ابتلا سر موها را كوتاه كنيد و بعد با روغن زيتون چرب كنيد .براي خشك كردن مو از سشوار استفاه نكنيد .بلكه ابتدا موهايتان را با حوله خشك كنيد و سپس براي حالت دادن مو از سشوار استفاده كنيد و در ضمن سشوار را از موها فاصله بدهيد . در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/post_va_moo.flv