در كتب علمی جدید و طب مكمل مطالبی در مورد بیماری ام اس گفته اند یك تصلب متعدد شرائین مغز یا روماتیسم ستون فقرات كه علل آن یا ارثی است و یا ویروسی است . در طب مكمل در مورد چای كامبو جا صحبت شده است ولی باید در استفاده از ان احتیاط كامل را به عمل آورد.اینچای برای تمدد اعصاب و درمان تصلب شرائین استفاده می شود .اماباید در تمام مراحل تولید چای یعنی كاشت ، داشت و برداشت آن دقت لازم انجام شده باشد زیرا اگر كوچكترین آلودگی در آن ایجاد شودباعث ایجاد لخته س راسری در جریان گردش خونمی شود و باعث مرگ حتمی میشود .سپس زمانی می توانید از این چایاستفاده كنید كه كاملا بهداشتی باشد .این چای در طب ایران باستان و طب چین استفاده می شدهاست .مورد دیگر گل راعی یا چای كوهی كه بگذارید 20 دقیقه دم بكشد و با عسل و یا نعنا و آویشن میل كنید .كه باید صبح خورده شود .اگر كسی تجمع مایعات اضافی بافتی دارد می تواند چای كوهی را با عسل و اسطو خودوس میل كند. داروی سوم گل بهارنارنج است كه همراه با عسل شب میل كنید . در روایات و احادیث هم سفارشاتی در این مورد شده است كه خوردن چه چیز هایی باعث پیشگیری و یا درمان تصلب شرائین و ام اس می شود .یكی نوشیدن اب سالم است و دیگری نوشیدن اب جوشیده ولرم است و همچنین خوردن میوه انار. خوردن آب ولرم جوشیده به این صورت است كه اب را بگذارید به مدت 5 دقیقه بجوشد .بعد ولرم كه شد به صورت آرام بمكید نه اینكه به یكباره آب را سر بكشید این كار باعث می شود دردهای كبدی و نارسایی های غیر عضوی معده می شود همچنین خوردن آلو بخارا ،زرشك خام ، عناب و ریواس توصیه شده كه همه اینها رقیق كننده خون هستند .همچنین خوردن عسل با آویشن و نعنا كه رقیق شده توصیه شده و آب سیب با عسل گرم (یعنی عسل با آویشن نعنا ) .محدث نوری آورده است : ان العسل شفا ء من كل سم.عسل آویشن نعنای رقیق شده را باید صبح بخورید كه با آب ولرم رقیق شود و یا با شیر كم چرب خورده شود . عسل بهار نارنج با مسقطی شیراز كه شیره ی خرما و بهار نارنج درست شده است خوردن مربای بهار نارنج است روزی یك قاشق غذا خوری . سیب رنده شده یا اب سیب با عسل گرم میل شود كه تقویت كننده اعصاب است و یازده فاییده دارد .امام صادق در روایتی می فرمایند : تخم مرغ را همراه با پیاز بخورید زیرا هم چربی تخم مرغ ldl یا كلسترول از بین می رود و هم ضدتصلب شرائین است . در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/ms.flv