درمان اختلال شهوت:دشمن خيلي خرج مي كند براي اينكه جوانان و نوجوانان عزيز ما را از راه صحيح بدر كند و آن مسائل مربوط به اختلال در شهوت جوانان و نوجوان است از باب اعمال غلبه بر شهوت بي جا .آيا اسلام راهكاري براي اين دارد يا نه ؟بله ! 5 سند در روايات شيعه داريم از امام صادق ع: الاسطباغ به الخل تقطيع شهوت الزنا بعضي روايات دارد يذهب شهوت الزنا : جوان و نوجوان خودش كپسول شهوت مايع است .دشمن مي آيد اين پيچ را شُل ميكند تا اين شخص به دست خودش خود را خراب كند خودش را ضايع كند و جامعه ي پيرامونش را ضايع كند.اسلام ميگويد : براي اينكه به حد احتراقي نرسد پماد ضماد ماساژ بدهد با سركه طبيعي .آسانش چيست؟ مثلا مي خواهيد برويد تجديد وضو دستشويي رفته دفع سموم كند حالا يك مشت سركه به اسباب و اثاثيه اش يعني از زير ناف به پايين يك مشت سركه طبيعي سيب يا انگور عسگري ميكشد صبر ميكند در مجاورت هوا خشك شود بعد مي شورد.شهوت زنا يش قطع مي شود و از بين ميرود.ديگه مبتلا به خود ارضايي جنسي يا ديگر آزاري جنسي به خاطرتبليغات سوء اجانب نمي شود . در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/ekhtelal_shahvat.flv