بسیاري از شهروندانمان از مشكل اضافه وزن رنج مي برند دوست دارند لاغري هاي موضعي داشته باشند، بتوانند پياده روي كنند و بيماري هاي ناشي از اضافه وزن به سراغشان نيايد. حضرتعالي براي اينكه افراد چربيهايي با ترانس بالا استفاده نكنند خيلي تاكيد فرموديد. اما آيا اين درست است كه داروهاي مصرف كنند كه به آنها بي اشتهايي بدهد و آنها نتوانند غذا بخورند ؟ بدنشان را از حالت طبيعي خارج نكنند زندگيشان هم طبيعي باشد اول يك رژيم صحيح داشته باشند يعني قندهاي شيميايي، اسانس هاي شيميايي، ترانس چربي بالا و كافئين زياد نخورن.د اين يك پرهيز صحيح است دوم اينكه رفتارشان با خودشان منفي نباشد يعني بد خوري پر خوري پفتل خوري نباشد (پفتل خوري يني خوردن پوست ماهي يا پوست موز) بد خوري هم نباشد . بعضي ها ريزه خوريشان بيش از اندازه است. با اينكه اصلاسوء تغذيه ندارند يا در شرايط خاص نيستند بطور مثال ويارش شديد نيست در بانوان كه ما بگويم ريزه خواري كن، 6 تا 8 وعده غذا بخور حجمش كم باشد ولي مقوي . اينهاشرايط خاص ندارداما بدخوري دارند كه اضافه وزن مي آورد. خيليها اين سوال همگاني را دارند كه چه گياه دارويي استفاده كنيم تا اين چربيها بسوزد؟ اول بايك پرهيز صحيح 50 درصدخوب مي شود .پس درمانش دوچيز است اگر چاقي شكمي باشد درمانش زنيان است چربي هاي ضافي جدار شكمي را ذوب ميكند. در 24 ساعت يك قاشق چايخوري پودرش را با عسل ميل كنند. دوم چهار عدد سيب درختي رسيده شيرين يكي صبح ناشتا يا سحر با شكم گرسنه مي خورد يكي بعداز صبحانه يكي بعد از ناهار يكي بعد از شام ميل مي كند. اضافه وزن در طول زمان كم ميشود در بعضي كتابها آمده است در مدت دو ماه15 كيلو كم مي كنند. در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/kaheshe_vazn.flv