اگر بيماري رعشه يا لرزش غيراختياري باشد بهترين دارويش دوچيز است : نخست هفت عدد آلو بخارا وآب زرشك هم بهترين كاتاليزور مجاوريتي است مصرف كنند .كه سرعت مي بخشد به بهبود اين بيماري، دوم انار شيرين يا آب انار شيرين استفاده شود. يا اينكه لرزشي كه در اندامشان است چون ضعف بنيه دارد يا مثلا قند خونشان پايين است چونكه جوان است نكند بيايد زير 70 آمده است يا اينكه كالري بدنش2200آمد پايين2000،1700،1800 شد . بايد ببينيم آيا مشكل زمينه اي نداشته باشد اگر هيچدام نبود حال مي گوييم رعشه است . اگر قندش كاهش شديد داشت سه وعده شيره خرما صبح ،ظهر ،شب بخورد سريع قند خونش بالا مي آيد چون سرشار از ساكاروزو گلوكز است. و اگر مشكل كمي فشار داشت خود خرما و شيره خرما خودش دو درجه فشار را بالا مي برد اگر كسي فشار خونش هميشه زير 10 است حالا به 12يا 11 مي آوريم ،خرما در جيره غذايي مخصوصا 7 عدد كه در روايت اهل بيت عصمت و طهارت رسائل الشيعه جلد 17آمده است ميل كنند. آنهايي كه قند دارند بايد چيزهايي بخورند كه هم توان بدنشان بالا برود هم قندشان اضافه نشود براي اينها چون ديابتي هستند آنها كه قندشان كم است شيره توت يا توت خشك يا مثل توت فرنگي مثل تمشك كه قندشان كم است استفاده شود. يكبار ديگر اصلا قندخونشان بالا نرود اما براي اينكه تقويت هم بشوند از جزر كه هويج زرد است ميوه گيلاس ،گلابي ،آلو بخارا بخورند اينها در كتاب هست دكتر محمد صادق ركساني در كتاب ميوه درماني آورده است . در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/larzeshe_dast.flv