طب النبی 9 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیایی

·         پنی سیلین -> عضلانی -> آمپول را تا ته فرو می کنند.

·         پنی سیلین در طب، شدید زدن -> فلج اندامی به دلیل آسیب دیدن عصب

·         زنبور سپر زرد -> نیش می زند -> اگر فرد حساسیت دارد سریع باید برود اورژانس

·         آلزایمر -> زوال عقل -> گاهی به دلیل قلیان خون، گاهی ترس شدید

·         پارکینسون -> عدم تعادل -> گاهی به دلیل قلیان خون، گاهی ترس شدید

·         علائم هیجان خون (نقد جلسه قبل):

o        1. خارش کل پوست بدن: شاه داماد جدید زیاده روی کرده، زیاد نوک زده، کل بدنش دانه ریز زده !

§         شاه داماد جدید -> اگر بدن ضعیف شده: دو هفته یکبار

§         بعد که خوب شدی -> هفته ای یک بار

§         بعد به مقتضی جوانی -> هفته ای دو بار

§         سه روز کمتر نشود که ضعف بنیه نگیری

o        برای خوب شدن دانه ها: گوگرد | آب ولرم، به تمام بدن مالیده و بعد 5 دقیقه دوش بگیریم.

o        2. جوش های قرمز ریز در سراسر بدن:

§         افراد خیلی سفید یا سبزه، اگر گرمی بخورند زودتر جوش می زنند. درمان: بین ناهار و شامشان کاهو بخورند.

·         کاهو خیلی سرد است.

·         اگر کم خون هم هست، بین نهار و شام: یک پرتقال بعلاوه یک لیمو شیرین

·         اگر فشار خون هم دارد و کم خون هم هست و جوش التهابی دارد -> بین نهار و شام گریپ فرویت بخورد

§         سه میلی گرم ویتامین C در بین غذا مصرف کردن -> توان بدن در جذب آهن 10 برابر می شود

o        3. نُعاس -> چرت زدگی که خماری به دنبال دارد. (نه لمسی، لمسی -> علامت سکته! سریع اورژانس و رقیق سازی خون لازم دارد با وارفارین)

o        دَبیب و دَباب -> موجودات ریز ذره بینی آسیب زننده به پوست و خون (مایت‌ها) -> در آپارتمان ها، جاهایی که حوله و کیسه و لباس ها در سایه خشک شوند رشد می کند

o        کسی که در بستر افتاده: روز در میان باید حوله و ملحفه شسته شود. در آفتاب خشک گردد.

·         مخدرات به جیگر طلاها گویند، چون شوهر با زبان و بقیه مسائل نرمش می کند!

·         وقتی فرد به سمت سخت تر شدن بیماری اش پیش می رود:

o        امام صادق (ع): به صورتش نگاه کن، اگر زرد بود -> غلبه صفراء -> آب سالم مصرف کند، آبی که رسوبش کم باشد

o        آب که به نقطه جوشش رسید، 5 تا 15 دقیقه بیشتر نجوشد. اگر زیاد بجوشد ضریب غلظت مایع زیاد می شود.

o        آب ولرم جوشیده مفید ترین آب برای بدن است

o        اگر فرد حرارت کبد دارد -> آب یکم سرد مصرف کند (نه تگرگی)

o        اگر غلبه صفرا دارد -> آب جوشیده ولرم مصرف کند

o        آب آشامیدنی سالم هیچ جایگزینی ندارد.

·         دکتر علی پَریوَر -> کتاب صد درس سلامتی -> توضیح بیماری های چهار فصل کودکان -> متفکرین چه بخورند؟ -> آب بخورند. نوشابه گاز دار نخورند.

o        اگر صورتش قرمز بود -> غلبه خون -> حجامت کند.

o        صورت قرمز و احساس کرختی -> علامت سکته قلبی -> زود اورژانس یا اهدا خون انجام دهد. اگر وقت ندارید -> رگ خود را بزن بگذار خون برود.

·         آلرژن ها تا 90 شمرده اند

·         پر سیاوش + گل ختمی بنفش -> دقیقه بجوشد -> تب را قطع می کند.

o        اگر چند روز مصرف کند -> عفونت گلو حنجره را رفع می نماید