طب النبی 7 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیایی

·         سقف بیوت تان از 7 زراع بیشتر نبرید. اگر بیشتر شد -> بر اول 8 زراع آیة الکرسی بنویس.

·         امواج موبایل، کابل فشار قوی -> ضعف حافظه، تومور مغزی

o        هم روی پایین تنه تاثیر دارد -> سبب عقیم شدن

o        روی خون -> انواع سرطان ها

o        اعضا -> تومور

·         پرتو رادیوم -> عقیمی می آورد

o        عکس برداری دندان استفاده می شود

o        خود Nurse در اتاق نماند، مدام باید شیر عسل مصرف کند

·         جن وجود حقیقی و واقعی دارد، هم مسلمان دارد هم کافر

·         اشعه ماوراء بنفش (لامپ کم مصرف، لامپ مهتابی، خورشید و ...) -> کک و مک صورت را زیاد میکند، التهاب مویرگ چشمی

·         اوج لذت جنسی -> 3 ثانیه در انسان است، برخی حشرات ساعت ها کنار هم اند. انسان الکی فیگور می گیرد.

·         در هر روز به جز جمعه اگر حجامت کردی، قبلش آیة الکرسی بخوان

·         هر روزی که می خواهی مسافرت بروی، قبلش صدقه بده بعد برو مسافرت.

·         کسی که سنش 40 به بالاست (غلظت خون) و شام غذای پرچرب بخورد -> حتما بعدش قدم بزند. اگر نزند -> رسوب چربی -> احتمال سکته

·         اگر یک تا سه دقیقه اکسیژن به مغز نرسد -> سکته مغزی جوری رخ می دهد که برگشت ندارد

·         اگر درد گلو همراه با سرطان حنجره -> اگر زود تشخیص داده نشود -> سبب مرگ می شود

·         سوسک حمام -> انتقال دهنده بیماری است  (طاعون و ...)

·         بِرسام -> درد سینه

·         انسان های غول پیکر در گذشته وجود داشتند...