طب النبی 6 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیایی

·         فقه شیعه، خدا، چهارده معصوم -> مظلوم اند

o        قانون حقوقی فرانسه، بحث خیارات را در 5 خط آورده -> در بوق کرده اند در دنیا

o        فقه شیعه -> کتاب های متعدد -> محجور مانده

·         لجبازی -> یکی از 400 نوع بیماری های روانی

·         انفیه طبیعی که به بینی بکشیم ... مفید

·         خون خوردن یا رگ های خونی و لخته خونی خوردن (سوسیس کالباس و...)

o        ایجاد غده درون رگ های بدن -> سر باز می کند -> خون روش از مقعد !

·         محصولات خوک -> ایجاد شهوت بیجا می کند -> حرام

·         هموفیلی -> خونریزی عضو در زمان و مقدار مناسب قطع نشود

·         طحال خوردن (سه پرز، قبرستان سلول های مرده) -> مکروه است -> ایجاد خون فاسد در بدن می کند

·         اگر زن جوان بعد 28 روز خون حیض ندید -> حتما به پزشک مراجعه کند

·         بِراکی تراپی -> درمان رادیو اکتیو، سرطان نسوج نرم (لب، رگ لنفاوی و ...)

·         بیماری گربه‌سانان -> هرجا که گربه یا سگ راه رفته باشد دست خیس بزنیم میگیریم !

·         سرطان پستان : خطرناک ترین نوع آن موردی است که درد ندارد و دیر تشخیص داده می شود.

o        سرطان پستان دو عامل عمده دارد : 1. نان مونده 2. پنیر مونده مصرف کردن

o        کپک نان در روز های اول و دوم با چشم دیده نمی شود.

o        نان از یخچال آمد بیرون مصرف شود مجدد برگردانده نشود.

·         سرطان پرستات -> درمان با براکی تراپی

·         خوب ها را زیارت کن تا بهشت بر تو واجب شود.