طب النبی 60 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیائی

·         برخی کارها : نه تنها آدم به بهشت نمی رود، از 500 سال اخروی هم بوی آن را نمی شود.

o        سال کبیسه : 366 ، سال غیر کبیسه 365

o        1000 سال دنیا -> 1 روز قیامت

·         7 طایفه :

o        1.  عاق والدین

o        2. دیوث : مردی که بداند زنش زنا می دهد و غیرت به خرج نمی دهد.

o        3. کسی که طعنی (زخم زبان) به مومنی بزند.

§         صفات مومنین : 120 تا

o        4. احتکار محتکر : دو شرط

§         1. قوت لایموت مردم در بازار نباشد.

§         2. مردم به آن نیاز داشته باشند.

o        5. افرادی که فریب غرب و شرق (خارج، یا داخل -> اماره) خوردند و جاده صاف کن بقیه شوند :

§         توهین به ائمه، کوتاه کردن صلوات و جایگزینی افراد در صلوات! صل علی محمد، فلانی آمد...

§         کسی که صلوات بر پیامبر بفرستد و بر آلش نفرستد...

o        6. کسی که به اسم دین نان بخورد.

§         عقد نکاح، اذان، اقامه در گوش بچه خواندن، امام جماعت شدن و ... با نیت اینکه پول در بیاورد.

§         اینکه مردم هدیه بدهند مشکلی ندارد.

o        راه شرعی -> وقتی که می گذارد، پول تقیّد بگیرد.

o        7. مزد اجیر را ندهد.

§         روایات : هر کسی را که استخدام کردی تا عرقش خشک نشده مزدش را بده.

§         پیغمبر : در طول 40 سال نبوتش مزدی نگرفت جز "الی المودة فی القربی"