طب النبی 58 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیائی

·         تیرگی چهره : 1. خوردن خون 2. خوردن غدد 3. زنا

·         تهذیب نفس :

·         برای هر عضو زنایی وجود دارد

o        چشم -> چشم چرانی ، چشم غره الکی به یتیم

o        دست -> ظلم کردن با دست، نوشتن متن مبتذل

o        ذهن -> خیال بافی فساد

o        قلب -> لقمه حرام نخور تا زنای قلب رخ ندهد.

·         خدا : اُذکرونی اذکرکم -> مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم

·         -> برای اینکه زمین نخوری، زود ادعا نکن

o        صبر در تحصیل

o        صبر در یادگیری

o        مهندس در کارخانه -> دندون رو جیگر بگذار، با کارگر با تجربه نگیر!

o        حرف زدن از اعمال است به پایت نوشته می شود.

§         اگر به گرد خاک کف پای کفش مجتهد صالح توهین کنی -> از عدالت خارج می شوی -> توهین به اباصالح

·         تیرگی چهره روان پوش هاله انسانی -> همه به خاطر زناهای اعضای بدن.

·         نور ولایت مولا صاحب الزمان مردم را بی نیاز می کند از نور خورشید.