طب النبی 57 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیائی

·         تیرگی رنگ چهره و سیاه شدن پوست

o        گاهی پیسی شدید

o        گاهی ژنتیکی :

§         *** پدر و مادر در نور مستقیم ماه حرکت و برکت -> اندازه کف دست سیاهِ سیاه در بدن.

·         خال قرمز : اگر در بدن زد پیش پاتولوژیست

o        نشانه بیماری های خطرناک می تواند باشد : سرطان ...

·         علل تیرگی پوست – حرام ها :

o        1. زنا کردن :

§         آب چهره از بین می رود، نور ایمان، صورت و ...

§         فقر می آورد : بهداشتی، هپاتیت B، سوزاک

o        به دلیل رفقای بد یا حرام زاده بودن

o        یک نخ سیگار = 6-3 دقیقه از عمر کاسته

o        عادت به کار زشت بدتر از اول کار زشت

§         در ابتدای ازدواج شوهر خجالت می کشد پایش را دراز کند جلوی زنش. کم کم در 50 سالگی جلوی همه بی احترامی و دراز کردن و لم دادن در مقابل همسر، جلو نوه ها و ...

§         اگر از اول پیشگیری -> عادت نمی کند.

o        سگ : نجس -> 80 بیماری را نقل می کند. دفع موهای سگ در معده تنها با خوردن گوشت سگ امکان پذیر است...

o        حرام انجام دادن فقر می آورد.

§         فقر زدایی -> یاد دادن ترک محرمات و انجام دادن واجبات به مردم.

o        زنای با محارم (زنای محصنه) -> قتل شخص حتمی است -> سنگسار باید بشود.

o        فیلم های مبتذل -> بچه ای که کم سن است، زیاده طلبی ها بدون فراهم کردن مقدمات -> همه کارهایی که انجام می دهد با دوز و کلک است -> جرم زیاد، در عملکرد روانی نامتعادل

§         در آخرالزمان موت ناگهانی موت 14 ساله هاست...

o        غضب خدا -> انجام فعل حرام عمدی -> از رحمت خدا دور

o        مومن بالفعل -> هم خوف هم رجاء

§         امام زمان مانع الزکات را اعدام می کند...

o        ذکر واقعی -> هر عملی که می خواهیم انجام بدهیم به یاد خداوند بیافتیم.

o        عوارض زنا : 6 تا، 3 دنیوی و 3 اخروی

§         دنیوی : 1. تیره شدن چهره 2. فقر 3. پیری زودرس->کم شدن عمر

§         اخروی : 1. غضب خداوند 2. سوء الحساب 3. آبروی آدم می رود.

o        چاه های ویل -> چاه های ته جهنم

o        زنا = بیماری

·         امام علی : دروغ نگو چون نورت از بین می رود.

o        یک میلیارد نفر پخش مستقیم فوتبال را می بینند، چه گیرشان می آید؟ هیچی.

§         بازی صهیونیست ها

§         Adidas -> صهیونیستی کامل

§         دروغ دروغگویان عالم -> صهیونیست

·         غَتَم : تیرگی چهره = غبار صورت

o        کسی که عمدا نماز صبح نخواند.