طب النبی 43 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیائی

ادامه ضعف عمومی بدن – مکروهات :

1.      کسانی که شام نمی خورند

a.       اختلال در خواب

b.     ضعف بدن

o        شام سنگین و پرچرب -> بد

o        هر که متناسب با بدن خودش.

o        وقتی نماز عشاء خواندیم، کمی بعدش بهترین وقت شام.

·         صبحانه نخوردن -> چاقی می آورد

·         صبحانه صبح زود خورده شود.

o        اگر کسی شب جمعه و شب شنبه شام نخورد -> تا 40 روز قوای بدنش بر نمی گردد.

o        پیامبر : شام خوردن را رها نکنید گرچه یک خرمای خشک باشد

·         ترس :

o        ترس کاذب -> بد

o        ترس طبیعی : نیازهای اولیه و ثانویه -> قابل قبول

o        ترس آگاهانه = خوف : در ظاهر معلوم نیست -> امام خمینی برای انقلاب

§         در ظاهر معلوم باشد = خشیه : امام سجاد موقع وضو

·         پیغمبر : من ترس آگاهانه دارم که امت اسلامی به گفته دانشمندان غیر متعهد کنند...

·         اکثر مردم عوام اند و به اعمالی که انجام می دهند آگاهی ندارند. نظیر صبحانه نخوردن و ...

·         نتیجه عمل ناآگاهانه = بیماری ها

o        پیری زودرس -> اعضا یاتاقان می زنند ...

o        مکانیک ها -> دلشان خوش است =))

·         شام :

o        زود

o        به مقدار لازم

o        متناسب با بدن

·         کَعَک : تکه نان خشک ، در عراق است. در ایران -> نان سوخاری

o        شام خوردن را ترک نکن ولو کعکی باشد ...

·         124.000 پیامبر -> 303 رُسُل -> 5 اولوالعزم -> خاتم النبیین

o        همه می گویند شام را ترک نکن (جز بیماری  های خاص -> سرم غذایی)

o        یارهای امام زمان : 313 در هنگام ظهور

·         *** روایات : بعد شام، یک پیاله ماست شیرین یا دوغ ***

2.      آب سرد تگرگی روی بدن ریختن -> مکروه : ضعف بدن

o        از سونای داغ بپریم در آب سرد -> بدن خورد خورد !

·         انگلیس موذی : جمال اِسکِن رو عشق است...

·         زنی که به بچه شیر ندهد -> ابتلا به سرطان پستان احتمالش زیاد میشود

·         انگلیس قند و شکر را جایگزین عناب و خرما کرد -> تورم پروستات، عفونت گردنه رحم،...

·         بول در حمام مکروه (جایی که گرم باشد)

·         جایی که گرم و سوزان باشد، ناگهان بروی در آب سرد -> مخرب بدن

·         یکی از مستحبات وضو -> کف پا را بشوییم -> فشار خون را کاهش

·         اولین عضو بدن که سریع سرما می خورد : کلیه ها

o        چند طبقه سونا زده در اول فرامرز عباسی (= استخر ارمغان !)

·         آب عادی متعارف (مثلا فرات) -> نشاط می آورد.