طب النبی 30 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیایی

·         عقیق سرخ 40 خاصیت دارد.

o        مشهد، خیابان تهران، کوچه رانندگان (روبروی مهدیه است)، اولین کوچه دست راست، داخل کوچه مسجد حسینی، حاجاقای صاحب الامری، در مورد خواص عقیق سرخ تحقیق کرده اند از ایشان می توانید نتیجه کارشان را بگیرید که تجلیل هم بشود.

o        نمونه: دعا مستجاب می شود، وسعت رزق می آورد و ...

·         نثار ارث اشکال ندارد -> مانند پخش کردن گردو و... تو اتاق که نوه ها بخورند، شاپاش دادن در عروسی

·         شکر طبیعی :

o        1. شکر سرخ مازندران

o        2. شکر زرد تبرزد خوزستان

·         گوشت:

o        1. قرمز -> گوساله، شتر ، گوسفند ، گاو

§         بهترین گوشت : گوشت گوسفند، ران آن بهترین، زِراع یا سر دست -> سنت پیامبر.

o        گوشت گوساله از گوشت گاو بهتر است.

o        گوشت گاو اگر مونده باشد بیماری گَری می آورد (ریختن موهای بدن)

o        بعضی انگل ها در گوشت گاو است که با حرارت از بین نمی رود ...

o        گوشت شکار -> زیاد نخوریم. اگر زیاد بخوریم به دلیل اوره بالا ضرر دارد.

·         در شیر ها:

o        بهترین شیر، شیر گاو است

o        2. گوشت سفید

§         پرندگان: حلال ها باید سه شرط زیر را داشته باشد:

·         1. پرنده ای که چنگال نداشته باشد

·         2. چینه دان داشته باشد

·         3. موقع پرواز، بال بال بزند

§         آب زیان.

o        در گوشت پرندگان، حرام ها: 1. قِرقی 2. باز 3. عقاب 4. کرکس 5. شاهین 6. کلاغ و ...

·         گرون ترین ساندویچ در ژاپن -> ساندویچ مار است !

·         بهترین گوشت پرندگان -> جوجه ای که تازه پر و بال در آورده باشد بهترین است.

·         برای آبزیان:

o        حلال ها:

§         1. ماهی پولک دار

§         2. میگو -> فسفر خوب دارد. تعادل در خوردن آن سبب تقویت حافظه می شود.

o        خرچنگ حرام است.

o        مارماهی، لاک پشت، اسب آبی و ... حرام اند.

o        مابقی -> مطابق اینکه هر چه در دریا حلال است اشکالی ندارد.

·         بهترین ماهی ها:

o        1. ماهی سفید.

o        2. ماهی قزل آلا

o        ماهی قزل الا -> در هر آبی که باشد آن آب قابل آشامیدن است. چون با کوچکترین آلودگی از بین می رود.

·         ماهی سفید :

o        1. داخل شکمش را تمیز کن.

o        2. با پوست پولک دار در فر بگذار

o        وقتی پخته شد پوست و پولکش با هم به راحتی جدا می شوند.

o        پوست ماهی برای افراد شهری که کم تحرک اند مضر است.

o        زیاده روی در خوردن زیتون و ماهی نکن -> برق چشم می رود...

·         دستور های دین در این باب:

o        1. بعد ماهی خوردن نخوابید، بدن کِرِخت می شود.

o        2. بعد ماهی خرما بخورید (مثلا 7 عدد)

o        هفته ای دو بار ماهی کافی است.

o        کسانی که با رعایت نکات فوق مصرف کنند، 50% کاهش در سکته ها خواهند داشت.

o        کنسرو ماهی خوب هست بعضی وقت ها، زیاد نخوریم به دلیل افزودنی هایی که قاطی می کنند.

·         اگر قلب درست کار بکند -> کل بدن خوب کار می کند.

o        اگر بد کار کند -> کل بدن مختل می شود.

o        ناراحتی های قلبی را باید سریع شناسایی و درمان کرد.

·         وقتی شخصی محتضر می شود دو نوع ریح می آید

o        یکی سبب از یاد بردن خودش، زن و بچه اش و ... می شود.

o        دوم سبب می شود دنیا بی اهمیت برایش شود، می فهمد تنها اعمالش برایش مانده اند.

·         مظهر  تمام ایمان امام علی (ع) است.

·         انسان ها:

o        روح جَمادی، نباتی، حیوانی، انسانی، ایمانی.

·         یکی از علل ایجاد بیماری ها ریح است.

o        ریح -> گاهی باد گرفتگی است

o        گاهی سبب انحراف چهره می شود.

o        گاهی مایع داخل آن نیست که مثل آبسه کردن باشد -> بدن ورم می کند.

§         دلیل آبسه گاهی این است که غذاها نمی سوزد

§         گاهی نوسان فشار خون دارد ...

·         رعد و برق مستقیم -> انسان را پودر می کند! گاهی جاها 15 تا 30 متر زمین را گود می کند!

o        در بیابان و جنگل مواظب باشیم

§         بدن خیس نباشد، دست ها را دستکش کنیم خیش نباشد، این ور و آن ورمان میله باشد تا برق را به زمین منتقل کند !

o        ریح سَرسَر : طوفان، گرد باد شدید (F در هوا شناسی)

·         برای بقاء خلق شده اید نه برای فنا.

·         کمال: فردی و اجتماعی. علومی که مطالعه می کنند :

o        علوم تربیتی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، علوم رفتاری، روانشناسی بالینی، اختلالات اقتصادی، جرم شناسی