طب النبی 28 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیایی

·         بحث ریح های مضره:

o        ریحی که در سر بچرخد و موجب انحراف چهره و چانه شود

o        انحراف چهره -> در بحث آرتروز، دیسک و سیاتیک و مغز اعصاب:

§         گاهی علت آن به دلیل درگیر شدن عصب صورتی بین مهره های 3 و 4 گردن است.

·         میخک داروئی مصرف شود.

·         اسرار گیاهان داروئی – احمد حاجی شریفی ص1056

·         5 مثقال میخک را در یک ظرف بگذاری و درب آن را محکم ببندی،

o        تابستون یک روز در نور مستقیم خورشید

o        زمستان دو بار

o        سپس در می آوری و خوب می کوبی و هم می زنی که یک مایع قوام آمده لزج شود. بر کل پشت سر و گردن تا آخرین مهره کمر می مالی، در چهره هم هر جا انحراف دارد می مالی.

·         از ریح تند و تیز برای دور کردن حیوانات گاهی استفاده می کنیم

o        حمله فیل های وحشی به مزارع ایالت آسام هند (به خاطر از بین رفتن صدها هکتار از درختان جنگل) سبب شده که متخصصین زیست در کشور هندوستان با 1. الیاف کَنَفی آغشته به گریس 2. جعبه ها و بسته های فلفل قرمز گُوست (که تند و تیز ترین فلفل جهان است) که به سبک بمب فلفل در آورده اند که فیل های وحشی را از اطراف مزارع دور کنند. باید دانست این فلفل قرمز گوست خوراکی نیست.

·         گاهی از ریح تند و تیز برای از بین بردن ویروس ها استفاده می شود.

o        سرما خوردگی در خانه از فردی به فرد دیگر منتقل نشود -> پیاز تند و تیز می گیریم، 4 قسمت کرده و در 4 گوشه خانه قرار می دهیم.

o        برای جلوگیری از درگیری بینی -> بخور اکالیپتوس

o        اکالیپتوس -> گیاهی، درخت های بلندی است که آب بپاشی بوی عطر محیط را بر می دارد تا چند ساعت، برگ هایش اندازه انگشت است.

§         خدا این باغبون را هدایت کند که به جای کاج، اکالیپتوس بکارد!

o        بخور اکالیپتوس گرفتگی بینی را باز می کند، برای سرماخوردگی هم خوب است.

·         اقسام فلفل = فُلفُل = پِلپِل

o        1. فلفل سیاه -> عرب ها گویند فلفل اَسوَد

o        2. فلفل سبز = فلفل قرمز (وقتی می چینی می گذاری خشک شود) = فلفل هندی

o        3. فلفل بَرّی = اَتلَق = دل آشوب = ذو خمسة اوراق = فلفل کوهی (دانه ی فلفل کوهی = حَبُّ الفَقد = حَبُّ النَسل)

§         زیاده روی در خوردن -> اسپرم را می کشد -> عقیم شدن

§         برکت مرد پوک می شود.

·         علما در زمینه عقیم کردن مرد یا زن (نظیر وازکتومی و ...) گویند:

o        ایجاد ضرر در بدن است و جایز نیست ، حرام است

o        ابقاء ضرر در بدن حرام است -> زود خود را درمان کند.

·         آیت الله سیستانی -> موضوع را نفع می داند، چون در زمان ما تورم است، انفجار جمعیت است، ... اشکالی ندارد، زن هم بدون اجازه شوهرش می تواند ببندد.

·         ضیایی گوید: ملاک نه ضرر است نه نفع، ملاک امانت است، انسان مالک اعضا و جوارح خود نیست بلکه به خاطر حسن ظن خدا به انسان است و خدا انسان را امین دانسته -> خیانت به امانت جایز نیست مگر آنکه خودش گفته -> نظیر ختنه در پسران و دختران (پوسته زائد بیرون فَرج)، ازاله موی زائد، سوراخ کردن گوش دختران ...)

·         از این بابا است که اعضا را نمی توانی هدیه بدهی، چه مرگ مغزی باشد چه اهدای خون.

o        4. فلفل سفید -> که در واقع از دانه های فلفل سیاه به طریق خاص تهیه می شود.

§         فرهنگ گیاهان ایران -> احمد ماهوان

§         اسرار گیاهان دارویی -> احمد حاجی شریفی

o        5. فلفل دلمه ای -> فلفل شیرین، فلفل سبز شیرین

o        6. فلفل آبی -> پودِر واش Powder wash

§         = زنجبیل سگ = فلفلک

o        فلفل سیاه و قرمز خوراکی، خیلی کم بخوری -> اشتها آور است، هاضم غذا، دردهای رطوبتی استخوان را درمان می کند

§         در 24h نوک قاشق کافی است.

§         اگر زیاده روی کنی -> ناراحتی غیر عضوی معده، سل ریوی

·         سفید کردن دندان -> سُعد کوفی پودر کند، بعد از مسواک زدن پودرش را بریزد روی مسواک و بزند.