طب النبی 27 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیایی

·         امام جواد (ع): مرگ انسان بیشتر به خاطر گناهانی است که انجام داده نه به خاطر اجل حتمی و طولانی بودن عمر انسان به خاطر کارهای نیکی است که انجام داده نه به خاطر عمر طبیعی.

·         مطلب فوق -> بحث کلی در مورد انسان ها است.

o        استثنا: گاهی به دلیل ظلم ظالمین است که شیعیان را می کشند.

o        دو سوم کسانی که مرحوم شده اند به خاطر چشم زخم است.

o        اگر عمر کافرین در برخی موارد طولانی می شود -> به خاطر نعمت نیست، نِقمَت است.

o        عمر طولانی در طاعت خداست.

o        عمر زیاد داشتن هنر نیست، خوب هست ولی باید دائم مواظب باشی که موجب کارهای بد نشود و نقمت نیاورد.

o        ذکر تعقیبات نماز ظهر -> عمر طولانی می شود

o        در مورد چشم نظر -> طب الرسول المصطفی قسمت عین

o        انسان در صبح زود و هر شامگاه سه بار سبحان الله بگوید سه خاصیت دارد:

§         1. طول عمر

§         2. پیروزی بر دشمن (دشمن بیرونی و درونی=نفس اماره)

§         3. امان از مرگ بد

§         شرط آن: یقین به منزّه بودن خداوند است.

o        بحار ج43 -> نقش روی نگین انگشتر حضرت زهرا (ع) -> «و من المتوکلون»

·         گاهی به دلیل برخی مسائل، عصب صورتی یا هفتم فرد از 12 سلسله غلاف عصبی که در مخچه و بسل النخاع می آید درگیر می شود. بین مهره 3 و 4 گردن

o        نتیجه -> فلج عارضی، لوچی، ...

o        درمان -> در مبحث ریح -> بله درمان دارد -> میخک

o        بعضی ریح ها: ریح خبیثه ، بعضی ریح ها -> گند

§         باید درمان کرد.

o        امام باقر:

§         بحث پیاز، سیر و کمای -> پیغمبر فرموده اگر کسی این ها را مصرف کرد در مسجد ما نیاید -> به دلیل بد بویی دهان.

§         به عنوان دارو در جیره غذایی باشد اشکالی ندارد.

§         سعی کنن پخته شده اش را بخوری

·         انسان در توالت یا حمام مسواک بزند -> بوی بد دهان می گیرد.

·         خونه ویلایی باشد خوب است

o        آپارتمان -> پله زیاد دارد -> فشار خون زیاد می شود -> پیری زودرس.

·         در مبحث سلام علیک خصوصی هم همین است (پیاز، سیر و کمای قبل آن نخور تا جیگرطلا اذیت نشود)

·         سیر:

o        اگر فشار خون عادی بود -> هفته ای یکی

o        فشار خون بالا (استرسی) -> روز در میان یکی

o        اگر کسی مصرف صحیح سیر بکند -> درمان هفتاد بیماری

o        سیر پوس کنده در کیسه فریزر بگذاریم، قرار بدهیم در یخدان فریزر

§         از یخ که در بیاوریم خیلی بوی آن کم است.

·         شستن کف پا قبل وضو:

o        1. رفع بوی بد

o        2. درمان سوزش چشم

o        3. کاهش فشار خون

o        بعد حمام پای خود را با آب سرد بشوئیم

o        با جوراب نخوابیم! (مگر خیلی سرد مزاج که بدون جوراب میلرزد)

·         تره:

o        هر روزی که می گذرد آب بهشت بر آن است.

o        کسانی که دردهای زیر قفسه سینه دارند بخورند.