طب النبی 31 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیائی

·         امام صادق : برای دست یافتن به تمام کمالات، 3 کار زیر :

o        1. نگاهش به دین ولایی سطحی نباشد

§         شک ایمان را مثل بیماری جزام می خورد

§         ظاهر قرآن و کلمات اهل بیت روان، آسان ولی باطن عمیق

o        2. صبر در انجام وظیفه و ترک محرمات، صبر بر مشکلات.

§         صبر : در اطاعت، در معصیت، در بلاها، در عدو.

§         آدم بی صبر: تا آخر عمر نه خودش نه مردم می دانند این چه کاره است.

o        3. زندگی اش با نظر باشد. اقتصاد و همه امور با حساب و کتاب.

§         تجمل گرایی و اسراف: هم فقیر هم ذلیل می شود

§         کافر امکان استمرار حکومت دارد ولی ظالم نه.

§         خدا اراده کرده که ولایت و اهل آن در آخر الزمان پیروز شوند ...

·         طب الرسول المصطفی ص 482 -> انسان شالوده اش بر ضعف است :

o        گوش : بین 20 تا 20.000 هرتز، در مقایسه با حشرات و اسب و سگ ناچیز

o        چشم : در مقایسه با عقاب

o        حرکت : انسان با ماهواره هایش و ... در مقایسه با دلفین یا نهنگ آبی، که مادر با فرزندش با فاصله نصف کره زمین ارتباط دارد .... پرندگان ...

§         محورهای جغرافیایی و مغناطیسی 15 درجه اختلاف دارند

§         پرندگان از کنار چشم و نوک بینی شان جهت یابی -> علم بیونیک

o        شتر : تحمل تشنگی تا دو ماه، راه رفتن در ماسه های روان

o        یوز پلنگ : شتاب خیلی زیاد

o        پشه : پرش تا 40 برابر ارتفاع خودش

o        سوسک شاخدار : در سربالایی تا 40 برابر وزن خودش بار حمل !

o        گوش خفاش به مراتب از دستگاههای موجود قوی تر. روی هوا شکار می کند !

·         تغییرات مزاجی به خاطر تغییرات آب و هوایی، جوی، فوق جوی مانند بارش باران اسیدی، گرم شدن کره زمین و ذوب شدن کوههای یخی، نازک شدن لایه اوزون

·         *** بعد حمام علاوه بر بدن، سر را بپوشانیم ***

o        رطوبت آب حمام بر سر تا 4 ساعت باقی است.

o        عدم پوشش = قولنج، تب کلیه، درد کمر، سردرد، بعضی از اقسام میگرن

o        مهندس اسدی نیروگاه شریعتی مشهد -> سردرد به دلیل نبستن سر پس از حمام داشت

·         بحار الانوار : کشتی اقیانوس پیما : در ساحل می آید و جدا می کند خوب ها را.

o        دائرة المعارف بزرگ اسلامی.