بعضي افراد روي زبانشان بار ميگيرد و مجبور مي شوند آن را از روي زبانشان پاك كنند.راه حل آن را بفرماييد.اين افراد مواد نشاسته اي زياد مي خورند مثل برنج ، ماكاروني ،سيب زميني ،كوكو سيب زميني و التهابات زبانشان زياد مي شود و يا سبزيجات و ميوه جات كم مي خورند .گاهي بي اشتهايي التهابي ميگيرند.گاهي فضاي دهانشان مز ه ي تلخ مي دهد . گاهي زبان ، بار مي گيرد و كبره ميبندد و مايل به رنگ زرد يا پر رنگ تر است. اين افراد بايد در برنامه غذايي خود اين مواد غذايي را قرار دهند: سبزي ، كاهو بدون سس،بين ناهار وشام يك عدد پرتقال شيرين و يا يك ليمو شيرين بخورند . از نظر ظاهر دو چيز خيلي فايده دارد : 1-آب انار گس يا مي خوش يا رب انار مي خوش ،آفت دهان درگرم مزاجان از بين مي رود .2- محلول آب سركه طبيعي دو قاشق چايخوري و يا يك قاشق غذا خوري را قرقره كنند .نقش لبنيات در اين زمينه چيست ؟لبنيات خوب است به شرطي كه فرد پر تحرك باشد و بيماري زمينه اي مثل چربي خون و مثل آن را نداشته باشد .ميتواند ماست و دوغ را شيرين و پر چرب بخورد اما اگر اضافه وزن دارد و كم تحرك است و يا بيماري هاي متبوليكي دارد مثل قند خون ،چربي خون يا انزيمهاي كبدي اش بالارفته ماست و دوغ و كشك و چرب نبايد بخورند.اما ميتوانند ماست و دوغ شيرين كم چرب بخورند. معمولا دچار استخوان درد هم مي شوند كه ناشي از سرد مزاج و افت متابوليسم بازال است .مختصر آويشن شيرازي يا نعنا را در دوغ يا ماست شيرين بريزيد و ميل كنند . در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/bar_zaban.flv