60 نوع سردرد در علم پزشكي شناخته شده است كه از اين 60 نوع 14 نوع آن ميگرني ايت .كه 3 نوع آن در كشور ما شايع است :1- سردرد يك طرفه راست كه درد تا پشت كره چشم مي ايد .يا سردرد يك طرفه چپ كه درد تا پشت كره چشم مي ايد .2- سردرد دو طرفه كه درد تا پشت كره چشم مي آيد .3- سردرد از پشت سر تا ملاج مواردي كه سر درد هاي ميگرني را تشديد مي كند :مواد غذايي ترش، قند و قيز ، اسانس هاي شيميايي ، بخورات مسموم مثل : استن ، آرسنيك ، آمونياك ، تيزاب ، آب ژاول ، انواع اسپري و ادكلن انواع دودها ، مخصوصا دود گازوئيل درمان سردردهاي ميگرني :1-گل راعي 2- گل ساعتي و ديگرقطره هايپران كه مدار مصرف آن 25 تا 35 قطره در روز است كه بايد در يك ليوان آب ريخته شود و ميل شود. و يا يك قاشق چايخوري گل كوهي را در يك استكان آب جوش ريخته و بعد از 10 دقيقه آن راميل كنيد .كه خوردن اينها 5 خاصيت دارد :1- سر درد هاي ناشي از قاعدگي هاي دردناك در خانم ها 2- سردردهاي ميگرني (3 نوع ذكر شده )3 - ضعف اعصاب خفيف و متوسط4 - درمان افسردگي عادي 5 - درمان كوديك روده (اسپاسم عصبي روده ) كه اين مورد در علم پزشكي دارو ندارد همانطور كه گفته شد ميتواند از چاي كوهي يا قطره هايپيران استفاده كرد.داروي دوم گل ساعتي است : كه به صورتداروي 1- پاسي پي و 2- والي فلور در بازار موجود است .پاسي پي : هيدرواكلي گل ساعتي است كه هم ضد ميگرن است و هم خواباور طبيعي است .پس قطره هايپيرانبايد صبح ميل شود و قطره پاسي پي شب قبل از خواب ميل شود .كسي سردرد ميگرني شديد دارد ميزان دارو رابايد كمي تغيير بدهيم اول صبح ايد گل راعي را ميل كنيد.سر شب گل بهار نارنج را ميل كنيد و آخر شب گل ساعتي كه بصورت قرص گياهي والي فلور است رامصرف كنيد .قويترين دارو در درمان سردردهاي شديد ميگرني ،انواع تشنج ها حتي صرع كابوس ها شبانه و درمان بيماري هيستر يا گل بهارنارنج است . در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/migren.flv