در كتب علمي جديد و طب مكمل مطالبي در مورد بيماري ام اس گفته اند يك تصلب متعدد شرائين مغز يا روماتيسم ستون فقرات كه علل آن يا ارثي است و يا ويروسي است . در طب مكمل در مورد چاي كامبو جا صحبت شده است ولي بايد در استفاده از ان احتياط كامل را به عمل آورد.اينچاي براي تمدد اعصاب و درمان تصلب شرائين استفاده مي شود .امابايد در تمام مراحل توليد چاي يعني كاشت ، داشت و برداشت آن دقت لازم انجام شده باشد زيرا اگر كوچكترين آلودگي در آن ايجاد شودباعث ايجاد لخته س راسري در جريان گردش خونمي شود و باعث مرگ حتمي ميشود .سپس زماني مي توانيد از اين چاياستفاده كنيد كه كاملا بهداشتي باشد .اين چاي در طب ايران باستان و طب چين استفاده مي شدهاست .مورد ديگر گل راعي يا چاي كوهي كه بگذاريد 20 دقيقه دم بكشد و با عسل و يا نعنا و آويشن ميل كنيد .كه بايد صبح خورده شود .اگر كسي تجمع مايعات اضافي بافتي دارد مي تواند چاي كوهي را با عسل و اسطو خودوس ميل كند. داروي سوم گل بهارنارنج است كه همراه با عسل شب ميل كنيد . در روايات و احاديث هم سفارشاتي در اين مورد شده است كه خوردن چه چيز هايي باعث پيشگيري و يا درمان تصلب شرائين و ام اس مي شود .يكي نوشيدن اب سالم است و ديگري نوشيدن اب جوشيده ولرم است و همچنين خوردن ميوه انار. خوردن آب ولرم جوشيده به اين صورت است كه اب را بگذاريد به مدت 5 دقيقه بجوشد .بعد ولرم كه شد به صورت آرام بمكيد نه اينكه به يكباره آب را سر بكشيد اين كار باعث مي شود دردهاي كبدي و نارسايي هاي غير عضوي معده مي شود همچنين خوردن آلو بخارا ،زرشك خام ، عناب و ريواس توصيه شده كه همه اينها رقيق كننده خون هستند .همچنين خوردن عسل با آويشن و نعنا كه رقيق شده توصيه شده و آب سيب با عسل گرم (يعني عسل با آويشن نعنا ) .محدث نوري آورده است : ان العسل شفا ء من كل سم.عسل آويشن نعناي رقيق شده را بايد صبح بخوريد كه با آب ولرم رقيق شود و يا با شير كم چرب خورده شود . عسل بهار نارنج با مسقطي شيراز كه شيره ي خرما و بهار نارنج درست شده است خوردن مرباي بهار نارنج است روزي يك قاشق غذا خوري . سيب رنده شده يا اب سيب با عسل گرم ميل شود كه تقويت كننده اعصاب است و يازده فاييده دارد .امام صادق در روايتي مي فرمايند : تخم مرغ را همراه با پياز بخوريد زيرا هم چربي تخم مرغ ldl يا كلسترول از بين مي رود و هم ضدتصلب شرائين است . در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/darman_ms.flv