در فصلي سرد و خشك يا گرم و خشك يا تكثير ويروس هاي سر ماخوردگي يا آنفولانزا زياد است . در اين فصل آبريزش ،اشك ريزي چشم يا گرفتگي سينوس هاي فوقاني عفونت هاي سينوسي.در گيري حنجره ابتداي حلق ،لوزه ي سوم ، سرفه هاي خشك مكرر تو‍ام با خشونت در صدا زياد ديده مي شود .چند نكته را بايد رعايت شود.نزديك پنجره و در نخوابند زيرا كليه ها و سينوس ها در گير مي شود . لذا مستحب است و در احاديث هم آمده پيشاني را با روسري ببندند تا سينوس ها و كليه ها سرما نخورند.آنها كه بالغند بيني خود را قبل از وضو در همه فصول سال با اب گرم بشويند .اگر باآب سرد بشوئيد سبب تكثير آميب و سبب رسيدن آميب به مغز ميشوند . و باعث مرگ فرد مي شود . سوم :در محيط منزل از بخور پياز ويا بخور اكاليپتوس استفاده كنند. بخور اكاليپتوس را هر6 ساعت 20 قطره در دستگاه استفاده كنند و يا درون ظرف روي بخاري بگذارند تا هم مقدار رطوبت محيط حفظ شود و اينكه هر 6 ساعت 20 قطره بريزيد تا سوزش در مجراي تنفسي پيش نيايد. فوايد بخور اكاليپتوس : 1- سبب بتاز3 شدن كيپي بيني و سينوس ها مي شود .2- برونش هاي ريه ها مطسع مي شود و دريافت اكسيژن بيشتر مي شود . اگر فردي اين نكات را رعايت نكرد و بيمار شد چه بايد بكند؟ 1: دارو هايي( درمان ذات الريه ) مثل ماهور يا گل پنيرك 2: گل يا برگ آفتابگردان 3: آويشن ونعنا _( درمان سرفه ي خشك مكرر ، يا سرفه ي عصبي ) در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/sarmakhordegi.flv