این روزها به دلیل شایع بودن آنفولانزا کیلینیک ها،درمانگاهها و بیمارستانها بسیار شلوغ است. برای ایجاد مصونیت چه کاریی باید انجام بدهیم و اگر خدای ناکرده مبتلا شدیم چه گیاه داروهایی را باید استفاده کنیم؟ چون هوا سرد و خشک است و میزان بارش هم مقداری کم شد اینجا باید هنگامی که افراد از اتاق یا محل کار بیرون میروند بادستمال جلوی بینی و دهان خود را بگیرند و دستمال راهم مختصری مرطوب یا از ماسک کاغذی استفاده کنند. دوم اینکه در محیط اتاق چون بخاریها غالبا گازی است رطوبت هوا را خشک میکند لذا افراد در گلو و انتهای بینی سوزش دارند. برای اینکه تنفس راحت و حالتهای آلرژیکی هم کم شود بخور اوکالیپتوس در فضای اتاقشان باشد. از ضد ویروسهای طبیعی مثل یک پیازاستفاده کنند .پیازرا 4قسمت کرده و در 4گوشه اتاق بگذارند و این ضد ویروس سرماخوردگی و آنفولانزاست. پیاز در مجاورت هوا مسموم میشود نباید دوباره آنرا مصرف کرد و فقط بعنوان یک ماده ضدعفونی عمومی باید بوی آن در فضای اتاق بپیچد. اگر آبریزش بینی شدید دارند باید از بخور اسپند استفاده کنند بنحویکه یک مقدار اسپند خالص را در داخل آب جوش ریخته و از بخار آن تنفس کنند تا آبریزش بینی متوقف شود. سیب و یا آب سیب نیز یک آنتی هیستامین طبیعی است چون سبب تنظیم و تحریک گیرنده اچ 1 در جداره معده میشود . در بحث آنفولانزا بخورهای فراوای همچون گیاه پنیرک ،گیاه ماهور،گل ویا گلبرگهای افتابگردان وجود دارد.حتی کتابهای مستقلی درزمینه سیموزیت ،انفولانزا وسرماخوردگی نوشته شده است. در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/anfolhnza.flv