کسانی که کیست یا تومور ازنوع بدخیم یا خوشخیم و یا از نوع تکی یا چند تایی دارند و از نظر حجم ووزن وتعداد هم این تومور درحال پیشرفت است و زیاد می شود می توانند اول ضد تومور و ضد کیست استفاده کنند مانند گل «اسطوخودوس » بصورتیکه روزی یک قاشق چایخوری در نصف استکان آبجوش ولرم مصرف شود. دوم یک قاشق چایخوری پودر« افتیمون» در نصف استکان آبجوش ولرم استفاده شود . داروی« اسطوخودوس» را صبح میل و افتیمون را اول مغرب مصرف کنند. سوم چیزهایی است که به درمان از نظر پیشگیری یا برای درمان در مدت زمانی کمتر کمک کند ،مانند زردک یا آب هویج رسمی . یکبار چیزهای دیگر تجویز می کنیم که تومور سرطانی عود نکند. مخصوصا وقتهایی که عمل جراحی کرده اند تا جراحی تکرار نشود. ضعیفش برگ« دارواش» که انگلیسی ها قرص گیاهی «ایسکادور» از آن تهیه کردند. ازآن قویتر« گل خارمریم» و قویتر از آن گیاه « مخلصه» است که این داروها جلوی پیشرفت سلول های سرطانی را می گیرد و نمی گذارد توموردوباره برگردد. در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/tomor.flv