روغن کنجد مخلوط با عسل صبح ها یک قاشق پلوخوری بخورند یا ارده اردکان یزد به میزان یک کیلو با یک کیلو عسل مخلوط کنند هم بزنند تا مانند بستنی کش بیاید و مصرف کنند. هم مقاومت پوستشان بالا میرود هم پوستشان نرم و لطیف میشود، تا منهای 22 درجه زیر صفر پوستشان ترک نمیزند. صبحها یک قاشق غذاخوری بخورند یا روزهایی که می خواهند بروند حمام قبل از حمام روی بدن بکشند. البته پودر کنجد برای خوردن و ضماد و پماد روغن کنجد با عسل باید مخلوط شود. در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/khoshki_post.flv