درمان نقرس: اول بايد رفتار شان با خود شان و ديگر ي بد نباشد يكي از آن ها اين است كه خود ارضايي جنسي حرام است . وقتي كه با شكم پر باشد كه بدتر است .اين يكي از علل ايجاد نقرس است.در زن و شوهر ها كه ازدواج قانوني و شرعي كردند. با شكم پُر سلام وعليك خصوصي كنند چند بيماري ميآورد يكي از آنها نقرس است .نقرس يعني ام اس يو يعني رسوب اسيد اوريك خوني به صورت كريستال در مفاصل يك بيماري متابوليكي .اما يكي ا ز علل آن رفتار منفي با خود يا با ديگري است.خوردن ماهي با شير يا خوردن تخم مرغ با ماهي .اشتباهي است كه بعضي ها انجام مي دهند.ماهي با خرما ماهي با عسل بسيار خوب است . حالا درمان :يك وقت قرص شيميايي مي خواهد دكتر برايش كل شي سين مينويسد گاهي دارو هاي قديمي بود خارجي ها مي دادند مثل ول تارين اما عوارض سوء داشت حتي آمپولش را اگر مي زدند تا 36 ساعت بعد درد نقرسي اشان ساكت بود ما بيشتر پماد ولتارين را مي دهيم .كه مسكني كه درد نقرسي را خوب ميكند .التهاب دارد اما در داروهاي گياهي پوست سيب اگر چسب نداشته باشد سيب با پوست را بجوند و بخورند.جوشانده ي برگ ياس بنفش داروي طبيعي ضد نقرس حبه سورنجان داروي طبيعي ضد نقرساست در هر سه مورد به شرطي اينكه مريض داراي بيماري شن كليه و سنگ كليه نباشد چون كه يك سري مشكلات دارد.آب آشاميدني رسوب گيري اش خوب نيست . زندگي شهري كم تحركي خانه ها كوچك است آپارتماني است .كله پاچه و جگر سياه و جوشانده آب مرغ قلم استخوان اين ها كلا مكروه است و اگر شخص پر خور ي كند و كم تحركي كند دچار نقرس و كبد چرب مي شوند.سوم يكي از علل ايجاد پروتئين در مفصل زانو مي شود .گاهي شخص به شدت مفصل زانويش درد مي كند و خيلي هم دوا و درمان ميكند و زمان مي برد تا دكترها ي محترم متوجه ميشوند كه پروتئين دارد. يعني يك كلاف نخ سر در گم مثل كاموا تجمع شبكه پروتئيني در مفصل زانو مي شود .پزشكي جديد هيچ راهي ندارد جز اينكه اين شبكه ي پروتئيني در مفصل زانو ميشود.پزشكي جديد هيچ راهي ندارد جز اينكه اين شبكه ي پروتئيني را در مي آورد با جراحي اما در پزشكي اسلامي و گياهي آب درماني دارد.افرادي در مشهد هم خوب شدند . در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/neghres.flv