در زخم اثني عشر و زخم معده نوشابه هاي گازدار انواع اسانس هاي شيميايي و همچنين چيزهاي تند و تيز و ترش بسيار اذيتشان مي كند و زخم پيشرفته تر مي شود . اين جا بايد قبل از غذا سبزي سوسن و در بين غذا چهار زيره براي غذا خوردن نيم ساعت وقت بگذارند و غذا را خوب بجوند.بعد از غذا مختصري 5 تا 10 دقيقه راه بروند بعد يك سيب درختي شيرين بخورند بعد از آن يك قاشق چايخوري موملايي شيرين بيان يا قرص گياهي كارخانه اي اش را از داروخانه بگيرندو بخورند . در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/zakhmmedeh.flv