یک اشتباهی در ایرانیان محترم وجود دارد که کودکشان لکنت زبان می گیرد و یا لکنت زبان ندارد اما مبتلا میشود . اولین اشتباه اینجاست که وقتی شش ماه کودک تمام میشود بعنوان غذای کمکی به اوبیش از اندازه موز میخورانند . یعنی برای کودک در 24 چهار ساعت یک تیکه موز رسیده زیاد هم هست . کودک وقتی در مهمانیها یا منزل زیاد موز میل کند با اینکه باید به راحتی صحبت میکند حالت لکنت زبان می گیرد. زیاد خوردن موز در کودکان بالی 6 ماهگی تا دوسالگی هم لکنت زبان و هم عقب ماندگی ذهنی عارضی می آورد لذا یک تکه موز رسیده در 24 ساعت زیاد هم هست بیشتر نباید بخورند. اشتباه دوم اینست که زرده تخم مرغ زرده تخم کبوتر زرده تخم بلدرچین به کودک میخورانند بطور مثال بچه خودش لکنت زبان دارد یا میخواهد تازه صحبت کند میگویند از این زرده ها به او بدهید تا زبانش باز شود این یک اشتباه مشهور است که در همه جا مد شد.اینها خود لکنت زبان می آورد و لکنت زبان را بیشتر وکبد کودک راهم چرب میکند چون کلسترول بدش بالاست. حتی بعضی از پزشکان محترم ما میگویند وقتی شش ماهش تمام شدغذای کودک رابا یکچهارم زرده تخم مرغ شروع کنید که اشتباه است. و یکی از مشکلات ما در داخل کشورکبد چرب می باشد. امام صادق (ع) میفرماید اگرمیخواهید از لکنت زبان پیشگیری و یا آنرا درمان کنید و منحنی رشد کودک چه از نظر قدی و چه از نظر بلوغ جنسی و فکری مناسب باشد انار شیرین به کودکانتان بدهید . هم امام صادق (ع) و هم امام علی (ع) فرمودند هم کودک زود به دوره شبابی میرسد ،هم منحنی رشد قدی کودکان مطلوب میشود ،هم زبانشان سریع باز میشود. آنوقت ما فرمایش معصوم را کنار میگذاریم و کپی کورکورانه از غرب و شرق میکنیم. اگر کودک خیلی ضعیف بود متخصص اطفال یا فوق تخصص نوزادان صلاح میداند این بچه یکچهارم زرده تخم مرغ بخورد باید موارد احتیاطی رعایت شود: اول این زرده تخم مرغ خوب بجوشد تا بچه دچار آنفولانزای پرندگان نشود زیرا اگر این آنفولانزای پرندگان با آنفولانزای انسانی توام باشد کودک را میکشد. دوم در روایات شیعه آمده است تخم مرغ را نخورند مگر باپیاز، تا تصلب شرایین نگیرید در پزشکی جدید 8 سال پیش ثابت شده است که اخبار علمی مینیتکس گفته اگر تخم مرغ با پیاز مصرف شود کلسترول بدش از بین میرود. امام صادق(ع) در زمان خود فرموده اند . علامه مجلسی که سال هزار و صد و یازده مرحوم شدند در بحار الانوار جلد 63 آورده اند پس مااگر به فرمایشات امام صادق(ع) و امام علی (ع) عمل کنیم هم در زمانیم هم از زمان جلوتریم.
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/loknat.flv