یکی از بیماریهایی که بسیاری از افراد برای درمان ان مراجعه می کنند بیماری پمفیگوس ،یک نوع بیماری پوستی است . تاولهای مختلفی بدشان میزند. پزشکی جدید دارویی برای درمانش ندارد و تنها داروهای کورتون تجویز می شود . داروی واقعی افرادی که تاولهای مختلفی دارند که گاهی به اندازه نصف فنجان بزرگ میشود و خود به خود می ترکد داروش دو چیز میباشد نخست داروی ضد تاولهایی که جنبه ژنتیکی دارد خوردن پرتقال شیرین است. مثلا در 24 ساعت سه عدد پرتقال بصورتیکه با صبحانه ناهار و شام یک عدد میل شود. دوم هم داروی مرکب است شامل یک پرتقال شیرین دوعدد لیمو عمانی واگر لیموترش شیرازی بود یک عدد لیمو ترش شیرازی یا دو عدد از لیمو ترشی که حجم و وزنش کم است.به همراه 20 گرم گلاب استفاده شود . بصورتیکه آب پرتقال شیرین ،دوعدد لیموترش تازه کوچیک و یک عدد لیمو ترش شیرازی که بزرگ است گرفته و با 20 گرم گلاب طبیعی و مخلوط کنند وبین روز و عصرانه آرام آرام مصرف کنند. مریض محترمی که بیماری تاول دارد یا بیماری پوستی پمفیگوس به مرور زمان درمان میشود. اگر تاولها ترکید برای اینکه جایش نماند و لک نشود و عفونت باکتریایی نگیرد روی آن زردچوبه خالص بریزند .زردچوبه قویترین داروی ضد عفونت باکتری است و باکتریهای مضر را از داخل تاول بیرون میکشد پوست التیام پیدا میکند و جای آن باقی نمی ماند.
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/pam.flv