برای درمان عفونت رحم یک روز در میان در محلول آب سرکه طبیعی بشیند می توانند از سرکه سفید هم استفاده کنند. یعنی آب لگن حمام تمیز باشد تا نصفه یک استکان سرکه سفید درونش میریزند و هم میزنند و 20 دقیقه در این محلول می نشیند. از نظر خوراکی ،خوردن آب انگور و یا خوردن دو خوشه انگور چندین فایده دارد یکی از فوایدش اینست که ضد عفونت های ادراری و دستگاه تناسلی است حتی در بحث بیماری سوزاک برخی کتابها و اساتید دانشگاه می گویند در مدت یک هفته بیماری سوزاک هم بهبود حاصل می یابد. اما در عفونت مثانه از پماد چشمی تتراسیکلین 1درصد استفاده کنند قسمت پایین بدن استفاده شود تا چسبندگی مجرا و برگشت ادرار بوجود نیاید . در خوراکها از مدرها مانند کاهو و لیمو شیرین استفاده کنند. برای درمان عفونت کلیه نیزاز نصف لیوان دوغ شیرین کم چرب بدون گاز به اضافه نصف لیوان آب ترب سفیداستفاده شود که این داروی قوی در درمان عفونت کلیه است.
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/ofonat.flv