بحث سیاتیک یا عرق النساء برای درمان دم جوش یا چای سیاه دانه در کتابهای تخصصی وجود دارد از جمله دکتر محمد دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهی در کتاب سیاه دانه و عسل آورده است اگر کسی بمدت چهل روز هرروز چای سیاه دانه بخورد درد سیاتیکش از بین می رود مخصوصا افرادی که افت متابولیسم بازال دارند یعنی سرد مزاجند. اینها یک سوم تا یک قاشق چایخوری سیاه دانه با عسل شبها قبل از خواب بخورند. این چند خوبی دارد هم کمر لقیشا ن خوب میشود هم دردهای سیتیکی قوس کمر از بین می رود. بعنوان ضماد و مرهم که از این چسبهای شیمیایی که داروخانه ها می دهند قویتر است پود سیاه دانه مخلوط با عسل طبیعی روی موضع درد بچسبانند. مخصوصا تمام مفصلهایی که دردهای التهابی مثل آرتریت روماتوئید دارد این مرهم و ضماد قوی ، یک ضد درد و مسکن طبیعی است. پودر سیاه دانه را با عسل به موضع درد بچسبانند نیم ساعت تا دو ساعت قبل از حمام، بعد می توانند بشویند . این از داروی گیاهی پماد اکبر 2ویا پمادهای شیمیایی پیروکسیکام یا دیکلوفناک یا پماد انگلیسی کریم فاردیان قویتر است . در بحث پماد انگلیسی برای اینست کسی التهاب مفصل نگیرد قبل و بعد از نرمش و ورزش استفاده کنند . یا اگر کسی ناراحتی قلبی دارد و درد مفصلش نیز التهابی است آنجا پمادآمریکایی جین گای مصرف کند.
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/siatic.flv