جلسه چهارم:

اگر به طور اتفاقی قاعدگی قطع شده باشد و زن حامله نباشد باید 10 گرم اویشن تازه و یا خشک و همچنین مشک ترامشی و کاکنج و گل بومادران از هر کدام 5 گرم در یک لیتر اب جوش دم کنید و اب صاف کرده را به مرور بنوشیم.

بسته شدن حیض چند ساله:برای باز کردن ان باید 10 گرم بابونه شیرازی+20گرم برگ درخت ارار+25گرم سوداب,نرم می سابانیم +20 گرم ممیز جداگانه می کوبیم ودر اخرسر مخلوط میکنیم و شیاف هایی به اندازه یک عدد بادام درست کرده و شب ها داخل رحم بگذارد.همچنین از داروهایی که برای سقط جنین مفید است استفاده می کنیم.

کتاب دائره المعارف گیاه درمانی احمد حاجی شریفی

حال اگر سن خانمی زیاد است و امنوره شدید دارد برگ پونه تازه ی کوبیده شده را شب ها در رحم بگذارند یا ریشه افتاب گردان را نیم کوب کرده و جوشانده و ابش را با اب برگ تازه افتاب گردان مخلوط کند و بخورد و زعفران , اب جوشانده سوسنبر , اویشن شیرازی,کرفس,اب جوشانده مشک و کنجد خیسانده شده و.. زیاد مصرف کند.کسانی که این داروهای سقط جنین را میخورند ویتامین A  نباید زیاد بخورند مثل:روغن کنجد,تخم کدو,تخم کاهو,پسته شامی,خشخاش,رازیانه و..

اگر زنی حیضش در اثر سن زیاد بسته شده باشد ریشه کاسنی ,بابونه شیرازی,پوست هلیله زرد,مشک ترامشی,تخم شوید,تخم کرفس,شاه تره,تخم کاسنی,افسنطین,ریوند چینی از هر کدام 20 گرم پودر کرده و50 رازیانه  گرم نیمکوب کرده و در اخر سر مخلوط کرده و به 20 قسمت مساوی تقسیم می کنیم و هر قسمت را یک روز صبح جوشانده و ابش را قبل از صبحانه بخورد و تفاله اس را عصر با اب دوباره جوشانده و ابش را بخورد.

یا هر روز هنگام ظهر یک قاشق غذا خوری رازیانه بخورند و یا ان را بجوشاند و ابش را بخورد و یا نرم بساباند ویا با ماست و دوغ کم چرب بخورد و..