طب النبی 55 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیائی

ادامه بیماری های عفونی

·         از سن 40 سالگی به بعد -> بدن در مقابل جزام مقاوم تر

·         پیامبر: هیچ مسلمان عمل کننده به دین نیست که به 40 سالگی برسد و خداوند از ابتلا به این 3 مرض او را ایمن نکند-> 1. جزام 2. جنون 3. بَرَص

·         هر سیاستگذار واقعی که سیاست به مصلحت فرد را ترویج کند رهبر و امام است.

·         گیاه حَرّاء ، مصرفش در درمان جزام، درمان تاول، آبسه، دانه های چرکی است.

o        ادرار آور

o        مصرف زیاد آن -> سردرد و ناراحتی گوارشی (تهوع و استفراغ) می آورد

·         زنان شیرده (مادر نَسَبی، دایه، رضایی) نباید از گیاه حرّا در مدت و دوره شیردهی استفاده کنند.

o        قطره هایپیران، قطره پاسی پی -> تقویت اعصاب

§         ولی مادران شیرده نباید مصرف کنند.

·         پزشکی جدید :

o        جزام -> بیماری باکتریایی به نام باسیل هانسِن است، بیماری ای مزمن

o        به پوست و اعصاب حمله می کند.

o        اصلی ترین علامت -> از بین رفتن حس

o        انواع مختلف و درمان ها هم مختلف

o        مدت و درمان معمولاً طولانی

·         خود درمانی غلط است