چه مرحمي را براي معده تجويز مي فرماييد؟ كسانكه ناراحتي معده دارند ابتدا بايد چند نكته را رعايت كنند؛1- اگر دندانها و يا لثه مشكلي دارد بايد به دندانپزشك مراجعه ودرمان كنند چون با و جود اين مشكل فرد نميتواند غذا را خوب بجود.كم جويدن باعث رفلاكس وايجاد يبوست مي كند . 2- براي غذا خوردن نيم ساعت وقت بگذاريد . در روايات شيعه آمده است به درست ونيكي غذا را كاملا بجويد.چون بخشي از هضم غذا در دهان است . خوب جويدن باعث مي شود غذا با آنزيم دهان خوب مخلوط شود 3- بعد از غذا خوردن زود دراز نكشند بلكه مستحب است بعد از غذا فرد مختصري راه برود.حداقل راه رفتن 7 قدم است .مستحب است قبل از خواب دستشويي بروند و بعد از آن مستحب است وضوبگيرند . يكي از داروهاي ضد اسيد معده سيب درختي رسيده شيريني است كه بهترين نوع آن سيب قرمز معطر لبناني است ديگر سيب گلاب خراسان و ديگري سيب زرد است .سيب ترش را نبايد بخوريد چرا كه باعث مي شود باعث عقيمي مي شود مصوصا هفته قب از زفاف. خوردن سيب نارس بايد ايجاد يبوست و نفخ شكم ميشود .كسانيكه مدام دچار رفلاكس يا سر سوزه سر معده دارند ويا خان هاي باردار ي كه ويار شديد دارند نه تنها آب سيب برايشان مفيد است بلكه مي توانند يك سيب زميني متوسط آب پز را پوست كنده و آن را از وسطنصف كنند و با قاشق كمي بتراشند و پوره آن را يك قاشق غذا خوري بخورند.بلافاصله اسيد معده را خنثي ميكند . خانمي كه ويار دارد و رفلاكس زياد دارد بهترين دارو براي اسپاسم هاي شديدگوارشي سبزي سوسنبر است .كه در داروخانه هم يافت مي شود چاي كيسه اي نعنا فلفلي يا سوسنبر است .كه اگر به صورت كيسه اي است در يك استكان آب جوش بگذاريد و اگر بصورت پودر است يك قاشق چايخوري در استكان آب جوش ريختند و قبل از غذا ميل كنندو بعد از غذا كه مختصري راه مي رويديك استكان عرق نعنا ميل كنيد. در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/medeh.flv