افرادی که به بیماری آسم و تنگی نفس مبتلاهستند باید از چیزهایی که موجب آسم می شود مانند گرد و خاک زیاد،دودهزیاد ،دخانیات و بخورهای مسموم مثل مشتقات شیمیایی مثل استون ،آمونیاک،ارسنیک ومانند اینها دوری کرد . همیشه ماسک داشته باشند و ماسک کاغذیشون رو هر 2ساعت یکبار عوض کنند. برای درمان آسم خفیف روزی 2 استکان آب شلغم و آب زردک مصرف کنند کافی است. اگر آسمشان متوسط باشد خردانه هم به آن اضافه کنید. اگر آسم شدید باشد جوشانده برگ بارهنگ روزی یک تا سه استکان مصرف کنند هر8ساعت مصرف شود آسم شدید درمان میشود و نیازی به باف ندارند که از سه تا هفت و نه تا بزنند. چون در آنها چه استنشاقیش چه اسپری و امثال آن موادکورتون دارد که 15 بیماری می آورد.گرچه به عنوان یک مسکن قوی خوب است و موجب تنفس راحت بیمار می شود اما درمان نمی کند. در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/asm.flv