اگر کسی به نسیان یا فراموشی شدید ، دمانس یا زوال عقل ، آلزایمر یا زوال عقل پیشروندهمبتلا است می تواند از داروهایی که امام رضا (ع) در رساله ذهبه فرمودند که این رساله در 7 نسخه خطی در آستان قدس رضوی موجود می باشد و همچنین از فرمایشات امام صادق (ع) استفاده کنیم. فرمایش امام رضا (ع) اینست که اهلیجات در عسل پرورانده شود –یشدالعقل- جمع عرفی حداقل سه تاست . هلیله سیاه –هلیله زرد – هلیله کابلی ،حلیله های دیگریمانند حلیله چینی و کبیر نیزموجود است . هسته حلیله زرد وحلیله کابلی را درمی آوریم چون از نظرطب سنتی سمی است. روایت امام رضا (ع) مطلق است یک نکته ظریفی دارد چون بااستفاده از بعضی مواد میشود بعضی درمانها را انجام داد. حال در این درمان طبق روایت آنها را پودر می کنیم بعد پودر این سه حلیله را باهم مخلوط میکنیم بطور مثال از هرکدام 10 گرم . بعد از مخلوط شدن آنها را با عسل مخلوط می کنیم مثلا با عسل آویشن نعنا ،اگرهم شخصی تجمع مایعات اضافی بافتی دارد باعسل استوخودوس و برای ناراحتی پوستی اعسل گون مخلوط کند وخوب هم بزند . حال مریض هر روز صبح یک قاشق مربا خوری باید از این محلول میل کند. اگر حافظه شخص بسیار ضعیف است بگونه ای که اگر مطلبی به او گفته شود در مدت کمتر از5 دقیقه فراموش می کند و اگر همان مطلب از او پرسیده شود قادر به پاسخگویی نیست در این حالت باید به فرمایش امام صادق (ع) عمل کرد. سنا مکی (که یک نوع سبزی است) بهمراه سعد هندی ( که در ایران بسیار کم است وبجای ان سعد کوفی میدهند) به اضافه فلفل سفید( که فلفل سیاه در کیسه هایی می ریزند چند روز در آب قرار می دهند سپس از اب برداشته خوب مالش میدهند تا پوست ان جدا و مغز سفید آن بعنوان فلفل سفید استفاده میشود) به اضافه کندر وکب (کندر وکب یعنی کند مرغوب خوراکی) بهمراه زعفران . پس این داروی ترکیبی که امام صادق فرمود 5 چیز دارد سنا مکی،سعد هندی،فلفل سفید،زعفران و کند مرغوب خوراکی که به نسبت مساوی از هرکدام انهارا خوب پود کرده و با نیم کیلو عسل مخلوط میکنیم و خوب هم میزنیم حالا این بیماری که حافظه اش بسیار ضعیف و برداشت اطلاعاتش بسیار کند شده است. روزی یک قاشق چایخوری سرپراز ان میل کند.یک مثقال تقریبا می شود 46/4گرم تقریبا 5 گرم . یک قاشق چایخوری تقریبا 5 گرم میشود از این محلول مصرف کند. در روایات شیعه آمده است حداقل 7 روزو حداکثر 14 روز مصرف کند به قدری حافظه اش قوی میشود که اگر کسی او را نشناسد متعجب میشود ازاینکه او به همه سوالها پاسخ میدهد. در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/alzaymer.flv