طب النبی 10 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیایی

·         موت فُجعه در آخرالزمان زیاد می شود، حتی در کودک 14 ساله

·         در دین می گوید:

o        قبل خواب دستشویی

o        قبل وضو دستشویی

o        قبل سلام علیک خصوصی دستشویی

o        بعد سلام علیک خصوصی استراحت

o        قبل غسل دستشویی

o        قبل و بعد غذا دست ها را بشور

o        اول وقت غذا بخور

o        اول وقت نماز بخوان

o        قبل وضو مسواک بزن

o        شام و صبحانه را زود بخور

·         دو تا از علل ایجاد یبوست : 1. کم تحرکی 2. غذای مرتب نخوردن

·         مصرف زیاد آبلیموی ترش -> ضربان و تپش قبل زیاد می شود

·         مصرف آبلیموی ترش مونده -> ناراحتی قلبی می آورد یعنی بافت های عضلانی قلب و سایر اعضا حالت کششی خود را ول می کند و از دست می دهد.

·         بچه در رحم -> یک رگ زائد در قلب -> بعد تولد تا 24 ساعت باید رگ بسته شود

·         اگر بسته نشد تا 3 ماه مهلت دارد با دارو و دستگاه خاص -> گر بسته نشد با جراحی می بندیم

·         افزایش قند خون ضرر دارد، کمی قند خون هم ضرر دارد

o        دکتر سالکی متخصص قلب کودکان

·         انواع هیجان های خون با آلو درمان می شود -> چه آلو تر چه آلو خشک شده

·         هر کسی که رجوع کرد به مجتهدین صالح یا به روایات معصومین :

o        1. در مقدار دانشی که دارد غرور بیجا ندارد

o        2. اعتماد به نقس دارد اما اعتماد به دشمن خدا نه.

§         سخاوت نفس دارد، پول زیاد داشت طغیان نمی کند، فامیل و مومنان را دعوت می کند

§         از علمت زکات بده تا پیشرفت اجتماعی، علمی، شخصیتی کنی

o        هر شخص پیش خود عزیز است. کسی که مواظب خودش نیست عزت نزد خودش را از دست می دهد

o        از هر جهت که انسان طغیان کند، گوش مالی اش می دهند

o        حسادت و ستم به دیگری -> معادل شرک به خدا (شرک خفی)

o        ستم به دیگری -> انسان هنوز به عالم برزخ نرفته، در همین دنیا شرّش را می بیند -> ظلم به زیر دست، عاق والدین و ...

دقیقه 24 تا 28 این سخنرانی زیبا است و مفهوم دارد