فرمودند خوابشان بسيار سنگين است آيا قبل از خواب بايد گياه دارو يا دمنوشي استفاده كنند تا خوابشان آنقدر سنگين نباشد؟ ابتدا بايد بررسي شود تا ببينيم علت خواب آلودگي و خواب سنگيني چه هست بطور مثال آيا غلظت خونش بالاست.آيا چربي خونش بالاست كه حالت خواب آلودگي و پكري دارد و هوشياريش در انجام كار صحيح كم ميشود. يااينكه مشكل كليوي دارد مثل كم كاري كليه . بعضي ها هم مشكل ژنتيكي دارند .مثلا اگر كسي شريان اصلي خون رسان به مغزش زير دو نيم كره مخ كه در اصطلاح پزشكي تخصصي مغز و اعصاب، شريان نعل اسبي مي گويند. اگر تنگي ژنتيكي داشته باشد چون گردش خون در مغز اينهاضعيف است اين شخص دچار چرت زدن خواب آلودگي و هشياري كماست . حال اگر اين مريض فشار خونش بالاي 16 نباشد از قرص گياهي جينكوگل استفاده مي كنيم مثلا از صبح مي خواهد برود سر كار يا كتابخانه يا تحقيق و پژوهش ،و مي خواهد تا ظهر چرت نزند صبح قبل از كار يك عدد قرص گياهي جينكوگل مصرف كند . با خوردن اين قرص گياهي 20 درصد گردش خون در مغزش افزايش پيدا مي كند و از خواب آلودگي ،پكري و سطح هوشياري كم نجات مي يابد. در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/khab.flv