براي تعديل و تنظيم عادات ماهانه چه كار بايد انجام شود؟ بهترين دارو براي دختران بالغه ،عاقله، رشيده ،چه ازدواج كرده و يا مجرد و چه مادر شير ده چاي رازيانه است كه از يك استكان تا سه استكان در 24 ساعت بايد مصرف شود . چهار فايده براي اين بزرگواران دارد. فايده اول تنظيم عادت ماهيانه است. فايده دوم شير افزاست اگر مادر شيرده باشد. فايده سوم اينست كه هورمونهاي جنسي زنانه بالا مي ماند و نمي گزارد پايين بيايد. استروژن پرژسترون بالا ميماند . فايده سوم اينكه به بيماري خستگي جنسي مبتلا نميشوند كه سبب تفرقه بين زن و شوهر شود و سر از دادگاه طلاق در بياورند واز اين سري مشكلات هم پيدا نمي كنند. در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/adate_mahaneh.flv